FAKTY KOMUNIKACJA

Techniczne ciekawostki Pabianic: Podstacja trakcyjna “Duży Skręt” wczoraj i dziś

Remont linii 41 obejmuje budowę dwóch podstacji trakcyjnych. Na zdjęciu w tle widać nowy budynek, na pierwszym planie – stary.

Podstacja trakcyjna to ważny element infrastruktury, niewidoczny dla pasażera komunikacji, a jednoczenie niezbędny w całym systemie. O budowie jednej z nich poinformowała spółka PROGREG InfraCity , która stoi na czele konsorcjum odpowiedzialnego za historyczny remont.

Nowy budynek podstacji

Jest to stacja elektroenergetyczna zasilana z krajowego systemu elektroenergetycznego, której głównym zadaniem jest zasilanie sieci trakcyjnej na określonym odcinku linii np.: tramwajowej.

Nowe urządzenia wewnątrz.

Ze względu na stosowany w kraju system zasilania prądem stałym podstacje trakcyjne są stacjami transformatorowo-prostownikowymi przetwarzającymi prąd przemienny o napięciu stosowanym w energetyce zawodowej (zwykle 15kV) na prąd stały, którym zasilana jest sieć trakcyjna, natomiast za jej pomocą zasilane są pojazdy trakcyjne np.: tramwaje
Dotychczas na Dużym Skręcie funkcjonowała stara kilkudziesięcioletnia podstacja, zlokalizowana w zniszczonym blaszaku. Przez dziesięciolecia nie było żadnych inwestycji
w obiekt podstacji. Fatalny stan techniczny przestarzałych urządzeń szczególnie w okresie zimowym powodował zaniki napięcia w sieci trakcyjnej. Skutkowało to uciążliwymi dla pasażerów przerwami w ruchu na linii 41. Dzięki budowie nowego obiektu, wyposażonego
w najnowsze urządzenia, zachowana zostanie ciągłość zasilania sieci tramwajowej.

W ramach zadania inwestycyjnego Wykonawca wybuduje dwie nowoczesne podstacje trakcyjne. Druga powstanie przy ul. Żeromskiego w Pabianicach. Obecnie Wykonawca kończy budowę podstacji Duży Skręt, znajdującej się przy ul. Warszawskiej w Pabianicach. Wybudowano budynek o kubaturze 337m3 wraz z instalacjami. Do dnia dzisiejszego zostały zabudowane również urządzenia elektroenergetyczne m.in. Rozdzielnica Prądu Stałego o napięciu znamionowym 660V DC, siłownia prądu stałego DC, szafa obiektowa telemechaniki, tablica licznikowa wraz z układem pomiarowym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W najbliższych dniach w budynku podstacji zostaną zamontowane: Rozdzielnica Średniego Napięcia o napięciu znamionowym 17,5kV, zespoły prostownikowe oraz wykonane zostaną wszystkie połączenia międzypolowe rozdzielnic RPS i RSN, a także połączenia kablowe wewnątrz podstacji.
Zakończenie robót wraz z próbami uruchomieniowymi i odbiorczymi urządzeń
w obiekcie planowane jest w styczniu 2022 roku.
Podstacja będzie połączona z Centralną Dyspozytornią Mocy w Łodzi, którą obsługuje MPK Łódź Sp. z o.o.