HISTORIA

Techniczne ciekawostki Pabianic: Wiekowy wiadukt

Warto się rozglądać – nierzadko mijamy wspaniałe relikty minionych lat. Relikty, które z pewnością rychło znikną na dobre z naszego otoczenia.

W Pabianicach znajdują się trzy strzeżone przejazdy kolejowe (na ulicach: Torowej, Wspólnej i Lutomierskiej), dwa przepusty betonowe (przy ulicy Olszynowej i Wspólnej) oraz jeden wiadukt zlokalizowany za ulicą Lutomierską.

Linia w tym miejscu przebiega wysokim nasypem. Wiadukt zbudowano w 1902 roku. Złożony jest z dużych, ciosanych kamieni ułożonych na skraju przekopu w nasypie. Górą przebiega stalowe przęsło. Pod wiaduktem biegnie dukt polny oraz ciek wodny, który swój bieg zaczyna na polach pomiędzy Kudrowicami a Piątkowiskiem, a finalnie wpływa do Dobrzynki naprzeciwko ogrodów działkowych przy ulicy Piłsudskiego.

Wiadukt przy Lutomierskiej jest największą kolejową budowlą w obrębie Pabianic. Na szczyt nasypu prowadzą betonowe schody. Miejsce to jest często oblegane przez młodzież i… samobójców.

Co ciekawe – przejazd kolejowy w ulicy Podmiejskiej nie przynależy do obszaru Pabianic. Granica miasta przebiega w osi jezdni ulicy 15. Pułku Piechoty “Wilków”, przekracza prostopadle ulicę Łaską i łączy się z Karniszewicką, wzdłuż której dociera do ulicy Podmiejskiej omijając przejazd, który znajduje się na terenie Chechła.

Niebawem ruszy modernizacja linii kolejowej numer 14 na odcinku Łódź – Zduńska Wola. Wszystkie elementy infrastruktury, a zatem także wiadukt przy ulicy Lutomierskiej, zostaną poddane renowacji/przebudowie. Możliwe, że nieopodal powstanie przekop w nasypie, który umożliwi prowadzenie bezkolizyjnego ruchu samochodowego.