FAKTY

Trwają zapisy do szkoły muzycznej. Poszerzona oferta

Państwowa Szkoła Muzyczna w Pabianicach dalej poszerza ofertę edukacyjną: klasa saksofonu przyjmie również kandydatów do PSM II stopnia, także po klasie klarnetu. W zależności od liczby kandydatów rozważana jest także otwarcie klasy śpiewu dla osób od 16 do 23 roku życia.

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I i II st. w PABIANICACH

OGŁASZA ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2022/2023

DO SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA

Cykl czteroletni, specjalności: flet, obój, klarnet, trąbka, fagot, waltornia, puzon, perkusja, altówka, kontrabas, gitara, akordeon, organy i SAKSOFON (NOWOŚĆ!)

Wiek kandydata: 8- 16 lat

Cykl sześcioletni, specjalności: fortepian, skrzypce, wiolonczela, gitara, akordeon, flet, klarnet, fagot, trąbka, puzon, perkusja, kontrabas i SAKSOFON (NOWOŚĆ!)

Wiek kandydata: 7– 10 lat

DO SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA

Wydział Instrumentalny, specjalności: fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, obój, klarnet, fagot, trąbka, waltornia, puzon, perkusja, gitara, akordeon, organy, SAKSOFON (NOWOŚĆ – także po klarnecie)

Wiek kandydata 10 – 23 lata

Wydział Wokalny, specjalność: śpiew klasyczny – warunkiem utworzenia kierunku jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby kandydatów.

Wiek kandydata 16 – 23 lata, rekomendowane wykształcenie muzyczne w zakresie PSM I st.

Wiek kandydata rozumiemy następująco: w danym roku kalendarzowym kandydat kończy określoną liczbę lat .

WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Kwestionariusz kandydata.
  2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do nauki w szkole muzycznej (można dołączyć w terminie późniejszym).

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ: 1 LUTEGO –30 KWIETNIA 2022 r.

ZGŁOSZENIA WYŁĄCZNIE DROGĄ MAILOWĄ PRZYJMUJE SEKRETARIAT SZKOŁY NA ADRES E-MAIL: sekretariat@muzyczna.pabianice.pl

 

Dlaczego warto podjąć naukę w PSM?

Nauka gry na instrumencie rozwija u dzieci i młodzieży uzdolnienia oraz umiejętności muzyczne. Kształcenie muzyczne przynosi wymierne efekty również na innych płaszczyznach prawidłowego rozwoju.

-Poprawa koncentracji. Rozwój cierpliwości i wytrwałości

Ćwiczenie na instrumencie muzycznym wykształca u dzieci i młodzieży umiejętność zorganizowanej, regularnej pracy. Systematyczność tego procesu uczy samodyscypliny, cierpliwości w pokonywaniu kolejnych szczebli rozwoju oraz koncentracji, niezbędnej do gry na instrumencie muzycznym.

-Poprawa pamięci

W czasie gry na instrumencie muzycznym współpracują ze sobą obie półkule mózgu, co przyczynia się wymiernie do zwiększenia jego wydajności. Jest to niezastąpiony trening dla mózgu, zwiększający sprawność oraz skuteczność zapamiętywania.

-Nauka radzenia sobie ze stresem

Podczas przygotowań do występów publicznych oraz w trakcie koncertów dziecko uczy się jak radzić sobie ze stresem, tremą, lękiem. Ta umiejętność procentuje w dorosłym życiu, pomagając skutecznie panować nad takimi stanami emocjonalnymi. Gra na instrumencie muzycznym pozwala także dziecku odprężyć się, jest formą spędzenia czasu wolnego.

 -Wzmocnienie poczucia pewności siebie

Umiejętność pokonywania tremy oraz satysfakcja z występów korzystnie wpływa na pozytywny odbiór samego siebie, przynosi radość i zadowolenie, jak również dodaje odwagi i wiary we własne możliwości, niezbędnych do pokonywania kolejnych wyzwań.

-Zwiększenie zdolności uczenia się języków obcych

Nauka języka wymaga synchronizacji obydwóch półkul mózgu. Specjaliści od nauczania języków obcych zalecają do tego celu takie ćwiczenia jak żonglowanie, lub wykonywanie jednoczesnej pracy obiema rękami. Gra na instrumencie muzycznym wprost idealnie wpisuje się w ten zestaw ćwiczeń, wymiernie przyczyniając się do efektywności oraz skuteczności w nauce języka.

-Zdolność elastycznej współpracy w grupie i modelowania własnych poglądów

Gra na instrumencie muzycznym pobudza do aktywnego wyrażania swoich poglądów podczas każdorazowej pracy nad interpretacją dzieła artystycznego. Rozwija jednocześnie kreatywne myślenie i uczy kontrolowanego wyrażania emocji. Natomiast muzykowanie zespołowe uczy współpracy z rówieśnikami, partnerstwa oraz wzajemnego wsparcia i akceptacji.

-Rozwój twórczego myślenia, inwencji artystycznej oraz wrażliwości estetycznej

Praca nad interpretacją utworów muzycznych daje szerokie pole do własnych poszukiwań artystycznych oraz uczy znajdywania niestandardowych rozwiązań. Rozwija twórcze i abstrakcyjne myślenie oraz wyobraźnię. Rozumienie i przeżywanie sztuki kształci wrażliwość estetyczną na szeroko pojęte piękno.

PSM w Pabianicach wszystkich chętnych. Szczegóły dotyczące naboru są dostępne na stronie internetowej szkoły www.muzyczna.pabianice.pl oraz pod numerem telefonu (42) 215-55-39 oraz (42) 211-80 11.