FAKTY

Tu powstanie park

Pabianice zaciskają pasa, a w sąsiedniej gminie budują park za ponad 400 tysięcy zł.

W miejscu zarośniętego dzisiaj terenu przy ul. Kościuszki w Ksawerowie (okolice Urzędu Gminy) powstanie park o powierzchni około 1 ha. Pojawią się m.in. nowe alejki z ławeczkami oraz strefy zabaw dla młodszych i starszych dzieci. Dla dorosłych – ścieżka zdrowia. Zaprojektowano również altanę, która ma służyć jako miejsce spotkań lub pełnić funkcję sceny.

Przy obu wejściach znajdą się parkingi rowerowe oraz tablice informacyjne zawierające: historię majątku Żdżary, plan parku oraz ścieżki edukacyjne, przedstawiające występujące w nim gatunki drzew i krzewów pochodzenia rodzimego i obcego.

Parkingi dla dwukołowców to nie wszystko – cykliści mogą liczyć też na wiatę i stację naprawczą.

Będzie nowa szata roślinna (w tym nasadzenia krzewów), a stare drzewa zostaną “odmłodzone” (obecnie na tym terenie rosną: buki pospolite, graby pospolite, dęby błotne, dęby szypułkowe, sosna wejmutka, jesiony wyniosłe, robinie akacjowe).

Po wschodniej stronie zostanie zachowany istniejący parking dla samochodów. Park nie będzie zamykany.

W I etapie prac (zabezpieczono na niego 97.000 zł) wykonane będą roboty ziemne i alejki. W tym etapie przewidziane jest również odmłodzenie starych drzew oraz usunięcie drzew w złej kondycji.

W przyszłym roku w ksawerowskim budżecie na budowę parku ma zostać zabezpieczone 400.000 zł. Koniec realizacji zadania zaplanowano na koniec kwietnia 2020.

Tagi: