FAKTY

Tzw. covidowa karta zgonu. Określanie przyczyn śmierci

Co takiego musi zawierać dokumentacja medyczna?

Dotąd z powodu COVID-19 zmarło 9 osób z terenu powiatu pabianickiego. Ostatnia ofiara koronawirusa to 51-letni pabianiczanin bez tzw. chorób współistniejących. Ci, którzy odeszli wcześniej zmagali się z wieloma przypadłościami, a koronawirus okazał się przysłowiowym gwoździem do trumny.

Ministerstwo Zdrowia, urzędy wojewódzkie, służby sanitarne codziennie podają dane dotyczące zgonów covidowych. I tak – MZ poinformowało dziś: “Z powodu COVID19 zmarło 31 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 137 osób”.

Niektóre komentarze, jakie pojawiają się pod postami wskazują z jednej strony na wypieranie koronawirusa jako przyczyny śmierci, z drugiej – zrozumiały brak orientacji dotyczącej medycznego “dochodzenia”.  Postawę części internautów uogólnić można jako: To wszystko jest naciągane, bo skąd wiadomo, że umarła na COVID-19, a nie na jakąś z chorób współistniejących?  Wyjaśniamy zatem, jakie informacje i na jakiej podstawie wpisywane są do dokumentacji.

Na początku zaznaczyć należy, że dane statystyczne podawane są na podstawie kart zgonów sporządzanych przez lekarzy (do służb sanitarnych trafiają one potem na specjalnie opracowanych formularzach).

Po ogłoszeniu epidemii powstały wytyczne dla lekarzy dotyczące specyfikacji  przyczyn związanych z epidemią koronawirusa wywołującego COVID-19. Wskazówki sformułował Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. 

Zgodnie z instrukcją – lekarz orzekający (poprzez słowny opis) przedstawia łańcuch zdarzeń prowadzących do zgonu opis. Kluczowe znaczenie podczas określania przyczyn zgonu przez lekarzy ma zachowanie chronologicznego opisu łańcucha przyczyn chorób odpowiedzialnych za zgon chorego oraz prawidłowe jego przedstawienie, co w konsekwencji skutkuje właściwą lub precyzyjnie wskazaną wyjściową przyczyną zgonu. W karcie zgonu wypełnianej przez lekarza orzekającego przyczyny zgonu, decydujące jest prawidłowe uzupełnienie odpowiednich pól zgodnie z definicjami:

1. Bezpośrednia przyczyna zgonu – jest to choroba lub stan bezpośrednio
prowadzący do zgonu
2. Wtórna przyczyna zgonu – jest to stan dający początek bezpośredniej przyczynie
zgonu
3. Wyjściowa przyczyna zgonu – jest to choroba lub inne okoliczności (np. wypadek,
uraz zewnętrzna przyczyna zgonu), które zapoczątkowały łańcuch zdarzeń
chorobowych prowadzących bezpośrednio do zgonu
4. Inne istotne okoliczności przyczyniające się do zgonu, ale niezwiązane z chorobą
ani stanem ją powodującym, również czynniki ryzyka – jest to podanie wszystkie
pozostałych chorób lub stanów, które nie znalazły się we wcześniej
przedstawionym ciągu zdarzeń, ale według lekarza poświadczającego zgon
przyczyniły się do zgonu.

Przykłady:

Określanie przyczyn zgonu z powodu potwierdzonego zakażenia wirusem SARSCoV-2 u osoby starszej chorującej na POCHP (przewlekła obturacyjna choroba płuc), chorobę wieńcową i nadciśnienie tętnicze:

 • bezpośrednia przyczyna zgonu ostra niewydolność oddechowa
 • wtórna przyczyna zgonu ostre zapalenie oskrzeli
 • wyjściowa przyczyna zgonu COVID-19 wywołany zakażeniem wirusem
  SARS-CoV-19
 • choroby współistniejące: POCHP, choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze

Określanie przyczyn zgonu z powodu potwierdzonego zakażenia wirusem SARSCoV-2 u osoby młodej, bez chorób współistniejących i czynników ryzyka:

 • bezpośrednia przyczyna zgonu-  ostra niewydolność oddechowa
 • wtórna przyczyna zgonu-  zapalenie płuc
 • wyjściowa przyczyna zgonu –  COVID-19 wywołany zakażeniem wirusem
  SARS-CoV-19
 • choroby współistniejące – nie stwierdzono

Niezależnie od opisów, przyczyny oznaczane są kodami. Informacje na temat osoby z ustaloną wyjściową przyczyną zgonu wywołaną zakażeniem koronawirusem, przekazywane są do instytucji państwowych i upubliczniane jako zgon covidowy.