FAKTY

Umarł “Turkus”, niech żyją armatki wodne!

W przyszłym roku w miejscu kultowego lokalu będą pluskać się dzieci.

Ciężki sprzęt pojawił się na Lewitynie 6 grudnia i obraca w gruz “Turkusa”. 14 listopada odbyło się symboliczne pożegnanie restauracji, a kilka dni później wykonawca przejął plac budowy. Musi zakończyć prace rozbiórkowo-porządkowe do połowy stycznia przyszłego roku.

W tym miejscu powstanie wodny plac zabaw z tarasami widokowymi. Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonawca, firma Apis Polska, rozpocznie budowę w lutym 2019. Ma się ona zakończyć cztery miesiące później, w połowie czerwca. To następny etap rewitalizacji terenu MOSiR, na którą otrzymaliśmy dofinansowanie unijne.