HISTORIA

Urodziny MBP

Miejska Biblioteka Publiczna w Pabianicach istnieje już 80 lat.

Pabianiccy fabrykanci aktywnie wspierali kulturę i oświatę. Dzisiaj ich działalność określilibyśmy jako przykład społecznej odpowiedzialności biznesu. W 1905 roku otwarto bibliotekę fabryczną Oskara Kindlera, a rok później firma Krusche i Ender utworzyła bibliotekę i czytelnię fabryczną. Wiele książek z tych zbiorów trafiło później do Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Pierwsze Miejskie Czytelnie Publiczne powstały z inicjatywy Zarządu Miejskiego w latach 1925-1926, prenumerowały 29 tytułów pism. W 1933 roku otwarto trzecią czytelnię przy ul. Kościuszki 7, która rok później została przeniesiona do Domu Ludowego przy Kościuszki 14. Stanowisko bibliotekarza objął Zygmunt Staszewski.

Miejska Biblioteka Publiczna została oficjalnie otwarta 22 stycznia 1937 roku. Zasady jej funkcjonowania określał regulamin – jednorazowo można było wypożyczyć dwie książki, a wcześniej opłacić abonament. Biblioteka była czynna od poniedziałku do soboty w godz. 15-18. W czasie II wojny światowej okupacyjne władze niemieckie wykorzystały budynek jako obóz przejściowy dla aresztowanych Polaków. W 1949 znów swoje miejsce odnalazła w nim biblioteka (obecnie mieści się tu Miejski Ośrodek Kultury)

Kolejna przeprowadzka to 1985 rok. 17 maja nastąpiło oficjalne otwarcie MBP w budynku przy ul. Nowotki 10 (teraz św. Jana), gdzie mieści się do dziś. Lokal dał placówce nowe możliwości rozwoju, ale przyniósł także wyzwania – trzeba go było dostosować do potrzeb bibliotekarzy i czytelników, przenieść księgozbiór. Stawiano pierwsze kroczki w komputeryzacji. Nowe, komfortowe warunki przyciągały kolejnych mieszkańców. 19 maja 1989 roku patronem Miejskiej Biblioteki Publicznej został Jan Lorentowicz – pochodzący z Pabianic literat, bibliofil i dyrektor warszawskich teatrów.

Od 2001 roku MBP pełni także rolę powiatowej biblioteki. W naszym mieście są 4 filie – na koniec 2012 roku zbiory liczyły łącznie 155.539 druków zwartych i czasopism oprawnych oraz 2.650 zbiorów specjalnych. W 2013 roku z Biblioteki Narodowej w ramach zadania „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” udało się pozyskać 30.300 zł, w kolejnych latach podobne kwoty. Z czasem uruchomiono dostęp do książek elektronicznych (www.libra.ibuk.pl). W 2016 roku na terenie naszego powiatu odnotowano 9.600 aktywnych czytelników.

(źródło: materiały MBP)