FAKTY

Urząd okalecza drzewa z okazji Dni Pabianic

Zły przykład z ratusza. Czy Straż Miejska zareaguje?

Podczas gdy dzieci uczy się dbania o środowisko i jego poszanowania, a w szkołach prowadzone są proekologiczne akcje, Urząd Miejski w Pabianicach daje mieszkańcom niegodny przykład. Na ul. 20 Stycznia nasz Czytelnik zauważył plakaty promujące Dni Pabianic, które… zostały przybite do drzew zszywkami tapicerskimi.

Poza tym, że jest to niezgodne z prawem (wykroczenie), szpeci także otoczenie i kaleczy drzewa. Co na to przepisy i jakie kary przewiduje się za ten bezmyślny proceder?

art. 63a

§1. Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

§2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów stanowiących przedmiot wykroczenia oraz nawiązkę w wysokości do 1.500 złotych lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

art. 144

§1. Kto na terenach przeznaczonych do użytku publicznego niszczy lub uszkadza roślinność lub też dopuszcza do niszczenia roślinności przez zwierzęta znajdujące się pod jego nadzorem albo na terenach przeznaczonych do użytku publicznego depcze trawnik lub zieleniec w miejscach innych niż wyznaczone dla celów rekreacji przez właściwego zarządcę terenu, podlega karze grzywny do 1.000 złotych albo karze nagany.

§2. Kto usuwa, niszczy lub uszkadza drzewa lub krzewy stanowiące zadrzewienie przydrożne lub ochronne albo żywopłot przydrożny, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w §1 lub 2 można orzec nawiązkę do wysokości 500 złotych.

Pabianicka Straż Miejska w ramach swoich działań ściga delikwentów okaleczających drzewa i karze ich mandatami. Czy tak będzie tym razem?

TUTAJ znajdziecie program koncertów na 41. Dni Pabianic


Jeden komentarz do “Urząd okalecza drzewa z okazji Dni Pabianic

  1. Treść przepisów każdy może przytoczyć.
    Ale nie każdy potrafi je przeczytać ze zrozumieniem.
    Co tej redakcji akurat przyszło z łatwością…

Comments are closed.