FAKTY

W naszym powiecie przybędzie miasto? To bardzo prawdobodobne

Lutomiersk chce odzyskać prawa miejskie. Utracił je 150 lat temu.

Radni Gminy Lutomiersk 19 listopada jednogłośnie podjęli dwie uchwały związane z przywróceniem praw miejskich swojej miejscowości.
Lutomiersk prawa miejskie otrzymał 24 kwietnia 1274 r. od księcia sieradzkiego Leszka Czarnego. Utracił je w roku 1870 po prawie 600 letnim w wyniku carskich represji po upadku Powstania Styczniowego. “Decyzja o wszczęciu procedury jest swoistym hołdem oddanym naszym przodkom” tłumaczą władze.

Przywrócenie praw miejskich zwiększyć ma prestiż, wpłynąć na dynamikę rozwoju miejscowości, przyciągnąć inwestorów czy ułatwić starania o środki unijne.

Gmina już w styczniu i lutym przeprowadzi konsultacje społeczne w tej sprawie. Jeśli zostaną utrzymane wszystkie terminy, a pozytywną opinię wyda Wojewoda Łódzki i Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, liczący ok. 1 500 mieszkańców Lutomiersk może być miastem już od stycznia 2022 roku. Wójt Tadeusz Borkowski zostanie wtedy burmistrzem, a radni gminni – miejskimi.

(Fot. Archidiecezja Łódzka/kościół Matki Boskiej Szkaplerznej w Lutomiersku)