remont linii tramwajowej 41
FAKTY

W nocy zmiana organizacji ruchu w kolejnym miejscu

Projekt Łódzki Tramwaj Metropolitalny wkracza w kolejną fazę.

Wykonawca przystępuje do dalszego etapu prac. Dlatego w nocy z  21 na 22 marca 2021 r. wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu na ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Rzgowskiej (“Duży Skręt”) do ul. Widzewskiej (granicy z Gminą Ksawerów).

W związku z planowanym rozpoczęciem robót budowlanych na wskazanym odcinku, wygrodzony zostanie teren budowy obejmujący torowisko tramwajowe po zachodniej stronie ulicy.

Ruch ulicą Warszawską wciąż odbywać się będzie w obu kierunkach, jednak należy liczyć się z możliwością wystąpienia miejscowych zajęć pasa ruchu w miejscu prowadzonych w danym momencie prac. Ze względów bezpieczeństwa wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 30 km/h. Niniejsza organizacja ruchu nie wpłynie na sposób funkcjonowania komunikacji zbiorowej.