FAKTY

W planach milion na sport

W projekcie budżetu na 2020 rok, który został wczoraj pozytywnie zaopiniowany przez Radę Sportu, znajduje się kwota 1.000.000 zł na kulturę fizyczną (827.800 zł – dotacje na sport, 140.000 zł – stypendia sportowe, 32.200 zł – pozostała działalność w tym nagrody konkursowe).

Podczas tego samego posiedzenia powołano Radę Sportu na nową kadencję – w niezmienionym składzie. Przewodniczącym ponownie został wybrany Paweł Triemer, wiceprzewodniczącym Zbigniew Grzanka, a sekretarzem Łukasz Stencel.

Oto pełny skład Rady Sportu: Paweł Triemer – przedstawiciel klubu PTC Pabianice, Jacek Zarzycki – przedstawiciel Klubu MUKS „Włókniarz” Pabianice, Bartosz Gościłowicz – przedstawiciel Klubu SPR „Pabiks” Pabianice, Jerzy Woźniak – przedstawiciel Klubu UKS „Azymut” Pabianice, Zbigniew Grzanka – przedstawiciel Klubu PTK Pabianice, Rafał Grenda – przedstawiciel Klubu UKS „Korona” Pabianice, Krzysztof Grzegorek – przedstawiciel Pabianickiego Klubu Sportów Wodnych, Przemysław Pawłowski – przedstawiciel Klubu „Zjednoczeni” Pabianice, Cezary Marciniak – przedstawiciel Pabianickiego Klubu Koszykówki ’99, Piotr Adamski – przedstawiciel MOSiR w Pabianicach, Dariusz Kopa – przedstawiciel obiektów PTC, Grażyna Wójcik – przedstawiciel nauczycieli pabianickich szkół – organizator sportu szkolnego, Łukasz Stencel – przedstawiciel Urzędu Miejskiego, Krzysztof Rąkowski – przedstawiciel Rady Miejskiej.

Rada Sportu jest organem opiniodawczo-doradczym dla prezydenta miasta. Członkowie rady pełnią funkcję społecznie. Kadencja trwa dwa lata.