FAKTY

W przedszkolach tylko 48 dzieci

Na godz. 9.00 w miejskich przedszkolach obecnych było 48 dzieci na 1865.

Od 29 marca do 9 kwietnia – zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji – przedszkola zapewniają opiekę tylko na wniosek rodziców dzieci:

  • posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • rodziców dzieci, którzy są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą
  • rodziców dzieci, którzy realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19.

To samo dotyczy żłobków.
Na godz. 9.00 w miejskich przedszkolach obecnych było 48 dzieci na 1865 ogółem. Najwięcej w PM 16 (13) i PM 4 (10). W żłobku przy ul. Moniuszki obecnych było 4 dzieci.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej  z 5.01.2021 r. w przypadku czasowego ograniczenia lub zawieszenia działalności Żłobka Miejskiego uzasadnionego nadzwyczajnymi okolicznościami zagrażającymi życiu lub zdrowiu dzieci, rodzicom przysługuje zwolnienie z opłaty za pobyt dziecka w żłobku, w części proporcjonalnej do ilości dni w miesiącu, w którym żłobek nie świadczył usług.
Placówki będą na bieżąco organizacyjnie dostosowywać się do potrzeb – mówi rzecznik prezydenta Pabianic Aneta Klimek.