FAKTY KOMUNIKACJA

Warszawska otwarta

Pół roku wystarczyło na zrealizowanie poważnej inwestycji.

Zakończyła się przebudowa ul. Warszawskiej w Pabianicach na odcinku od Dużego Skrętu do granic miasta wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej do ul. Widzewskiej. W zakres prac wchodziła: przebudowa nawierzchni drogi na długości 754 m. wraz z budową ścieżki rowerowej i chodnika po stronie wschodniej, przebudowa przejść dla pieszych z ich dodatkowym doświetleniem, przebudowa skrzyżowań z drogami podporządkowanymi (ul. Familijna, Nastrojowa), budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Prace rozpoczęły się pod koniec listopada 2019 r i były prowadzone jednocześnie na całym wyznaczonym odcinku Warszawskiej, czyli od Dużego Skrętu do granic miasta. Wykonawcą był Zakład Remontowo-Drogowy Spółka z o.o. Spółka komandytowa z Łodzi. Inwestycja kosztowała 7,269 mln zł, przy czym 3,002 mln zł stanowiło dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych; 2,814 mln zł środki własne miasta i 1,452 mln zł środki ZWiK sp. z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej.

Przebudowa ul. Warszawskiej jest uzupełnieniem dla inwestycji Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice-Ksawerów” oraz umożliwia rozwój całego osiedla „Widzewska”.