KOMUNIKACJA

Warszawska – zakazy i nakaz. Sprawdź, jak się poruszać

Od 10 marca 2021 r. (środa) nastąpi zmiana organizacji ruchu na ul. Warszawskiej w Pabianicach, ale już od jutra obowiązuje zakaz zatrzymywania się.

Z uwagi na planowaną rozbiórkę torowiska, na odcinku od skrzyżowania z ul. Kapliczną do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wygrodzona zostanie środkowa część jezdni, którą przebiega istniejące torowisko. Zmiana sprawi, że obowiązywać będzie zakaz skrętu w lewo z ul. Warszawskiej w ulice Kapliczną i Kresową. Na tych ulicach z kolei wprowadzony zostanie nakaz skrętu w prawo. Bez zmian funkcjonować będzie skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. 3 Maja oraz z ul. Sikorskiego.
Zmiany wiązać się będą również z wprowadzeniem zakazu zatrzymywania się na całym wskazanym odcinku pod rygorem odholowania pojazdu. Dzięki temu utrzymana zostanie możliwość przejazdu w obu kierunkach ul. Warszawskiej. Należy podkreślić, że zakaz zatrzymywania wprowadzony zostanie dwa dni przed pozostałymi zmianami, tj. od dnia 8 marca 2021 r. (poniedziałek). Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której z powodu zaparkowanych samochodów niemożliwe byłoby wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu w planowanym terminie.
Wykonawca przekazuje rysunek TUTAJ  obrazujący opisaną wyżej wprowadzaną tymczasową organizację ruchu.
Niniejsza organizacja ruchu obowiązywać będzie przez cały okres prowadzenia prac rozbiórkowych, do momentu rozpoczęcia zasadniczych robót budowlanych.

CZYTAJ TUTAJ TEKSTY „remont Zamkowej i torowiska”

Zamkną skrzyżowanie [OBJAZDY]