FAKTY

Więcej dla prezydenta, starosty i radnych

Podwyżki dla samorządowców jak Polska długa i szeroka. W mieście już są nowe stawki, w powiecie jeszcze główkują. W obu samorządach decyzje podnoszące wynagrodzenia i diety zapadną na sesjach w najbliższy wtorek, 21 grudnia.

Falę regulacyjną wywołało wejście w życie zaproponowanej przez PiS ustawy, dotyczącej podwyżek wynagrodzeń dla samorządowców. Zawiera nowy przelicznik kwoty bazowej, co wpłynie na wysokość pensji zasadniczej włodarzy (Więcej TUTAJ). Trzy lata temu trzeba było obniżać włodarzom pensje.

Pobory prezydenta za zarządzanie miastem to obecnie wynagrodzenie brutto łącznie: 10 620 zł; wynagrodzenie netto: 5 880,94 zł (listopad). Warto pamiętać, że ponadto do dochodów za dany rok wliczane są tzw. trzynastki.

Mackiewicz: co miesiąc więcej o 9 140 zł brutto

Do pewnej wysokości (nie może być niższa od 16 033,02 zł) ) podnieść wypłatę Grzegorza Mackiewicza trzeba, ale propozycja, czyli 19 760 zł brutto, jest zdecydowanie wyższa od tej, jaką wymuszają nowe przepisy i niemal dotyka maksymalnego pułapu (20 041, 50 zł).

Prezydent zarobi jednak mniej niż burmistrz, a tylko 290 zł więcej niż wójt. Przypomnijmy – niedawno radni ustalili wynagrodzenie burmistrza Konstantynowa Łódzkiego na 19 817,10 zł, a wójta Ksawerowa na 19 470 zł. (Więcej TUTAJ).

Ruch w dietach

Nowe rozwiązania zakładają też maksymalną wysokość diet przysługujących w ciągu miesiąca radnemu (nie może przekroczyć 3 220,96 zł). Nie oznacza, że mają obowiązek podnieść je sobie (nie zrobili tego konstantynowscy radni). W Pszowie na Śląsku radni też nie chcieli więcej. Jednak diety pabianickich radnych po kilkunastu latach wzrosną o 60, 14%. Każdy rajca dostanie proporcjonalną podwyżkę wobec kwoty, którą otrzymuje obecnie (dieta podstawowa plus funkcje). Maksymalna kwota, której nie może przekroczyć radny w gminie od 15 do 100 tys. mieszkańców to  3 220,96 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach otrzymuje obecnie co miesiąc 1900 zł. Dostanie 2 995 zł.  Wiceprzewodniczący RM i przewodniczący komisji RM mają po 1 650 zł. Po podwyżce 2641 zł. 1 250 zł pobierają wiceprzewodniczący komisji. Na ich konta będzie wpływać 1 997 zł. Dieta szeregowego radnego wyniesie po podwyżce 1 772 zł (otrzymują 1100 zł – takich jest w 23 – osobowej radzie 6 (5-PiS, 1 – niezrzeszony).

Dużo? Przykładowo w Piotrkowie Trybunalskim radni podnieśli sobie diety o grubo ponad 100%. Różnice między szeregowym radnym a przewodniczącym jest niewielka (szeregowy – 2 737,82 zł przewodniczący – maksymalna możliwa kwota, czyli 3220,96 zł (Więcej TUTAJ). Co ciekawe, szeregowy piotrkowski radny miał przed podwyżką 1 100 zł, czyli jak  jego kolega po mandacie z Pabianic. Po głosowaniu zyskuje co miesiąc 1 637, 82 zł!

Podwyżki w powiecie

W powiecie też szykują się podwyżki. Przewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego ma obecnie 2 272 zł miesięcznej diety, wiceprzewodniczący: 1 878 zł, radny – przewodniczący komisji: 1610 zł, radny – zastępca przewodniczącego komisji: 1395 zł, szeregowy radny – 1 252 zł.

Wynagrodzenie brutto Starosty Krzysztofa Habury: 10 572 zł brutto, netto: 7 480 zł (listopad).

Z naszej rozmowy z przewodniczącym Florianem Wlaźlakiem wynika, że ustalenia co do podwyżek podobne jak w mieście. Zatem starosta zarobi prawie jeszcze raz tyle, a radni – każdy ponad połowę (ale nie więcej więcej niż 3650,42 zł).