FAKTY

Większość bez matury w ZS1, I LO z najlepszym wynikiem

95,65% zdawalności w I LO po czerwcowym egzaminie dojrzałości. Niewiele ustępuje II LO. Łącznie poprawek 60. 39 absolwentów pabianickich szkół średnich poległo na matematyce. 24 osoby w tym roku muszą zapomnieć o maturze.

W I LO do matury przystąpiły 92 osoby, 88 zdało, co daje 95,65%. We wrześniu 4 osoby będą poprawiać (po 2) język polski i matematykę. To jedyna szkoła średnia w powiecie, gdzie wszyscy moga odebrać świadectwa dojrzałości w tym roku (wspomniana czwórka pod warunkiem zdania poprawki).

W II LO jedna osoba nie ma szans na wrześniową poprawkę. 5 przystąpi do egzaminu poprawkowego (3 – matematyka, 2 – polski). Na egzaminy maturalne zgłosiły się 122 osoby, zdało 116 (95,08%)

Pogrom w Zespole Szkół nr 1. Tutaj na 31 przystępujących do matury, egzamin zaliczyło tylko 15, co stanowi 48,39%.  Poprawiać w tym roku może 6 absolwentów (2 – język polski, 4 matematyka). 10 osób nie ma szansy na poprawkę.

W ZS2 na 123 zdających, udało się 94 (76,42%). Poprawki – 24 (9 – polski, matematyka – 14, angielski – 1). O świadectwie maturalnym w tym roku musi zapomnieć 5 absolwentów.

A jak wygląda sytuacja w ZS3? W tej szkole do egzaminu dojrzałości przystąpiło 79 osób, powiodło się 50 (63,29%). Mamy tutaj 21 poprawki (4 – polski, 16 – matematyka – 16, 1 – angielski), 8 osób musi na maturę czekać do przyszłego roku.

Wczoraj Centralna Komisja Egzaminacyjna podała, że tegorocznego egzaminu dojrzałości nie zdało 26% absolwentów liceów i techników w Polsce. W Łódzkiem nie powiodło się 27,5%.