FAKTY

Większość kandydatów na szefa cmentarza odrzuconych

Wpłynęło siedem ofert w konkursie na dyrektora Miejskiego Zakładu Pogrzebowego. Pięć ofert odrzucono, ponieważ nie spełniały wymagań formalnych.

Po sprawdzeniu ofert pod kątem wymagań formalnych tylko dwoje kandydatów otrzyma zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną.

-Pięć ofert odrzucono, ponieważ nie spełniały wymagań formalnych, w szczególności brakowało dokumentów potwierdzających staż pracy – mówi Aneta Klimek, rzecznik prasowy prezydenta Pabianic.

Oferty złożyli mieszkańcy Pabianic i okolic, kobiety (3) i mężczyźni (4).

Przypomnijmy – konkurs na stanowisko został ogłoszony w związku z przejściem na emeryturę Grzegorza Janczaka.

Ratusz wymaga co najmniej 3-letniego stażu pracy na stanowiskach kierowniczych lub wykonywania przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku (co otwiera drogę do starań przedstawicielom prywatnego sektora branży funeralnej).

Wśród preferowanych cech osobowych kandydata w ogłoszeniu znalazły się takie jak: opanowanie w sytuacjach stresowych, wysoka kultura osobista, operatywność i kreatywność, umiejętność analizy problemów i poprawnego wyciągania wniosków.