FAKTY

Większość radnych nie jest murem za polskim mundurem

Radni powiatowi głosowali dziś nad stanowiskiem w sprawie poparcia dla strzegących naszej wschodniej granicy mundurowych. Nie zostało ono przyjęte. Większość była przeciw.

Stanowisko w sprawie “Murem za polskim mundurem” przedłożył pod głosowanie radny PiS Krzysztof Waligórski. Oto treść:

Radni Powiatu Pabianickiego wyrażają wdzięczność i wsparcie polskim żołnierzom, policjantom
i pogranicznikom, za to, że bronią polskiej granicy. Jednocześnie odżegnują się od wszelkich zniewag, obelg,
wulgaryzmów i opluwania polskich służb mundurowych”

W stanowisku zobowiązano też przewodniczącego Rady Powiatu Pabianickiego do przesłania go po podjęciu uchwały: Ministrowi Obrony Narodowej, Komendantowi Głównemu Policji i Komendantowi Głównemu Straży Granicznej.

Przewodniczący Florian Wlaźlak sam zagłosował za przyjęciem, ale dokumentu nie przekaże, bo większość radnych była przeciw. Ci, którzy nie zgadzają się z treścią stanowiska ocenili postępowanie rządu względem uchodźców jako “haniebne i szokujące”. Uważają, że mundurowi powinni im pomagać, a muszą wykonywać rozkazy, jak podkreślali, nieetyczne. Nie zabrakło cytatów z Nowego Testamentu, traktujących o miłości bliźniego. Prym w krytyce stanowiska wiodła radna Ewa Lewandowska.

Na tej samej sesji radni powiatowi solidarnie zagłosowali w sprawie podniesienia swoich diet.

(Fot. FB/16 Dywizja Zmechanizowana)