FAKTY

Większość za nadaniem praw miejskich Lutomierskowi

Wójt Gminy Lutomiersk coraz bliżej “przekonwertowania” na burmistrza, a radni gminni na miejskich.

Zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie nadania Lutomierskowi statusu miasta. Za zmianą głosowało 944 osoby, czyli 65,28%. Przeciwko (26, 69%). Jeśli teraz pozytywną opinię wyda Wojewoda Łódzki i Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, liczący ok. 1 500 mieszkańców Lutomiersk może być miastem już od stycznia 2022 roku.

O tym, że radni Gminy Lutomiersk podjęli uchwały związane z przywróceniem praw miejskich swojej miejscowości napisaliśmy w listopadzie ub. roku.

Lutomiersk prawa miejskie otrzymał 24 kwietnia 1274 r. od księcia sieradzkiego Leszka Czarnego. Utracił je w roku 1870 po prawie 600 letnim w wyniku carskich represji po upadku Powstania Styczniowego. “Decyzja o wszczęciu procedury jest swoistym hołdem oddanym naszym przodkom” tłumaczą władze.

Przywrócenie praw miejskich zwiększyć ma prestiż, wpłynąć na dynamikę rozwoju miejscowości, przyciągnąć inwestorów czy ułatwić starania o środki unijne.

(Fot. Archidiecezja Łódzka/kościół Matki Boskiej Szkaplerznej w Lutomiersku)