FAKTY

„Wielki Brat” w Pabianicach

Nie w 10, a w 8 lokalizacjach znajdą się kamery miejskiego monitoringu. Łącznie 20 sztuk.

Ogłoszono przetarg na najem systemu monitoringu wizyjnego na terenie Pabianic. Wyłoniona firma będzie odpowiadać za całą techniczną stronę przedsięwzięcia, czyli: montaż kamer, konserwację i dostawę obrazu do centrum monitoringu w siedzibie Straży Miejskiej. Za najem kamer będziemy płacić comiesięczny czynsz.

Przy udziale policji i SM ostatecznie wyznaczono osiem obszarów monitorowania (pierwotnie mówiło się o dziesięciu lokalizacjach). Pojawi się w nich łącznie 20 kamer (2 szybkoobrotowe – PTZ i 18 kamer stałopozycyjnych). Oto punkty:

• skwer przy ul. Kościuszki (2 kamery stałopozycyjne),
• skwer przy ul. Szarych Szeregów (2 kamery stałopozycyjne),
• Warszawska/Kapliczna (3 stałopozycyjne),
• Zamkowa/Kilińskiego (3 stałopozycyjne, 1 PTZ),
• Stary Rynek (3 stałopozycyjne, 1 PTZ),
• Zielona/Zamkowa/Pomorska (park Jordanowski, 2 stałopozycyjne),
• Zamkowa/Łaska/Wspólna (2 stałopozycyjne),
• Gawrońska/Nawrockiego/Mokra (1 stałopozycyjna).

Zainteresowane firmy mogą składać  oferty do 24 maja. Na budowę systemu monitoringu wykonawca będzie miał 5 miesięcy po podpisaniu umowy (150 dni). Umowa na budowę systemu i najem kamer zostanie podpisana na 4 lata.

Do centrum monitoringu (w siedzibie SM przy ul. Narutowicza), jest obecnie przesyłany obraz z 27 kamer znajdujących się na budynkach Urzędu Miejskiego przy Zamkowej, św. Jana i Narutowicza oraz w parku Słowackiego. Dodatkowo planowana jest rozbudowa systemu o kolejne 10 kamer, które mają być zlokalizowane na Bulwarach.