FAKTY HISTORIA

Wielki remont a archeologia. Co wykopali ostatnio?

Przebudowa linii tramwajowej prowadzi także do odkryć archeologicznych, o czym już zdążyliśmy się niejednokrotnie przekonać. Na co ostatnio natrafili  badacze?  Wykonawca udostępnił krótki raport archeologa Przemysława Muzolfa za listopad.

W  listopadzie prace prowadzono jedynie na odcinku od mostu do ulicy Gdańskiej. W ich trakcie  wykonano badania archeologiczne przy instalacji telekomunikacyjnej na wysokości budynku Muzeum Miasta Pabianic. Wyeksplorowano nawarstwienia kulturowe do głębokości 200 cm . Odsłonięto relikty jednego budynku pochodzącej z XVI wieku (na zdjęciu głównym), wchodzącego w skład zabudowy dworskiej i zniszczonego najprawdopodobniej w pożarze w 1 połowie XVII wieku. Budynek ten ograniczał teren dworski od wschodu. W odległości około 4 metrów na wschód natrafiono jak się wydaje na fosę, której głębokość możemy oszacować na około 3,0 metry (zdjęcie niżej).


Kolejne prace prowadzono już tylko przy moście na obszarze około 4 arów, które będą kontynuowane w grudniu. W ich trakcie wyeksplorowano nawarstwienia datowane od XVII do XVIII/XIX wieku. Odkryto fundament budynku datowanego na XVIII wiek, fundament muru terenu kościelnego, kilka poziomów ulicy biegnących przy północnej krawędzi obecnej ulicy Warszawskiej wchodząc pod chodnik, bruk biegnący po ukosie względem obecnej ulicy Warszawskiej.
W trakcie wszystkich tych prac pozyskano liczny materiał zabytkowy w postaci fragmentów naczyń (około 2000 fragmentów), kafli piecowych (około 500 fragmentów), kości czy zabytków wydzielonych – 150 sztuk w postaci monet i innych przedmiotów wykonanych z metali kolorowych. Odkryte zabytki można datować od XIV/XV wieku po wiek XX.

Widoczne fundamenty budynku datowanego na XVIII wiek.
Widoczne fundamenty muru terenu kościelnego.