KOMUNIKACJA

Wielki remont. Tymczasowa organizacja ruchu na kolejnym odcinku

Od jutra, 9 czerwca,  zostaną wprowadzone kolejne etapy tymczasowej organizacji ruchu na ul. Warszawskiej w Pabianicach, od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Rzgowską.

Wprowadzane etapy TOR związane są z przebudową torowiska tramwajowego i polegać będą m.in. na zawężeniu jezdni ul. Warszawskiej w kierunku zachodnim (ruch dwukierunkowy zostanie utrzymany) i ograniczeniu prędkości.  Skrzyżowania z ulicami poprzecznymi pozostaną otwarte.

Wprowadzona organizacja ruchu obowiązywać będzie przez około 8 miesięcy.

Wykonawca informuje, iż zgodnie z Tymczasową Organizacją Ruchu przesunięcie przystanku autobusowego z dotychczasowej lokalizacji w kierunku do ul. Dobrej wraz z wyznaczeniem tymczasowego przejścia dla pieszych zostanie wprowadzone, ale na późniejszym etapie (w czasie rozpoczęcia w tym miejscu robót budowlanych). TUTAJ>>> MAPKA