FAKTY

Wielki remont wkracza do najstarszej części miasta. Co z komunikacją?

Od jutra (4 października) początek rozbiórki torowiska na odcinku między Sobieskiego a Piłsudskiego.

Wykonawca rozpocznie od rozbiórki istniejącej nawierzchni torowiska i jezdni. Potem przystąpi m.in. do robót ziemnych, przebudowy istniejącego uzbrojenia podziemnego, przebudowy oświetlenia ulicznego, budowy warstw konstrukcyjnych torowiska i jezdni. Zakres prac obejmuje również rozbiórkę istniejącego mostu na rzece Dobrzynce oraz budowę nowego przepustu w tej lokalizacji.

Ciężki sprzęt pojawi się najpierw przy ul. Batorego. W celu zminimalizowania utrudnień dla mieszkańców na czas przeprowadzanej rozbiórki torowiska, tymczasowo utrzymany zostanie ruch drogowy na przejmowanym przez wykonawcę odcinku (za wyjątkiem komunikacji miejskiej, która zgodnie z przyjętą Tymczasową Organizacją Ruchu zostanie skierowana na objazdy). Dotyczy to odcinka od ul. Sobieskiego do ul. Piłsudskiego wraz ze skrzyżowaniami z ulicami Stary Rynek oraz Gdańską. Zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu pozostanie zamknięcie wlotu w ul. Stary Rynek (zachodnia pierzeja, przy kościele) oraz skrzyżowanie z ul. Gdańską.  Powyższe zmiany zostaną wprowadzone na okres od 3 do 4 tygodni do czasu przystąpienia do kolejnych etapów robót.

Ulica Warszawska na odcinku od ul. Kaplicznej do ul. Konstantynowskiej pozostanie zgodnie z wcześniejszą informacją zamknięta dla ruchu. Dopuszczone będą wyłącznie wjazdy docelowe do posesji.

Pomimo, że utrzymany zostanie tymczasowo ruch drogowy na ul. Zamkowej wykonawca zwraca się z prośbą do mieszkańców o zachowanie ostrożności i zwrócenie uwagi, iż jest to teren budowy po którym będą poruszać się pojazdy i maszyny budowlane.

Komunikacja miejska

Zmienionymi trasami pojadą autobusy linii 4 i 6 (Konstantynowską, Partyzancką i św. Jana), D (Partyzancką i Piłsudskiego), T (Partyzancką i św. Jana) oraz Z41 (Nawrockiego, Roweckiego, Kilińskiego).

Trasy i rozkłady TUTAJ