KOMUNIKACJA

Wielki remont: Zamykają kolejny odcinek

od  28 marca 2022 r. (poniedziałek) zamknięta dla ruchu zostanie ulica Warszawska na odcinku od ul. Sobieskiego do ul. Szewskiej wraz ze skrzyżowaniami z ulicami Sobieskiego/Batorego oraz Poprzeczną.

Remont postępuje – zamknięcie wynika z postępujących robót budowlanych związanych z przebudową układu torowo – drogowego. Dopuszczone będą wyłącznie wjazdy docelowe do posesji przy ograniczeniu prędkości do 30 km/h.

– Dodatkowo informuję, że w tym dniu na całej długości ul. Batorego zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy. W zakresie wjazdów docelowych dojazdy do posesji zostaną tymczasowo zachowane w relacji północ-południe przez skrzyżowania ul. Warszawska/Batorego/Sobieskiego oraz ul. Warszawska/Poprzeczna – mówi Małgorzata Wilczek, kierownik działu przygotowania i realizacji inwestycji PROGREG InfraCity.

 

(Fot. z 22 marca – ul. Zamkowa)