KOMUNIKACJA

Wiemy, kiedy powstanie przejazd pod ul. Lutomierską

Urząd Miejski otrzymał od GDDKiA wstępny harmonogram inwestycji.

Ostatnio o staraniach władz o bezkolizyjny przejazd pisaliśmy 12 marca (CZYTAJ TUTAJ) przy okazji przetargu na przystanek PKP Pabianice Północ.

Przypomnijmy – w lutym Departament Dróg Publicznych Ministerstwa Infrastruktury powiadomił prezydenta Grzegorza Mackiewicza, że „podjęto działania mające na celu przebudowę i usprawnienie ruchu w rejonie przejazdu kolejowego w ciągu drogi krajowej nr 71”.

– W związku z tym 27 lutego wystąpiliśmy do łódzkiego oddziału GDDKiA o przekazanie do wiadomości harmonogramu prac przy przebudowie DK 71. Czekamy na odpowiedź – powiedziała Aneta Klimek.

Jak poinformowało ministerstwo, „przygotowywana jest inwestycja, która ma na celu budowę nowego odcinka drogi krajowej nr 71 w nowym śladzie ul. Lutomierskiej od skrzyżowania z ul. Partyzancką do włączenia w stary ślad za tunelem wraz z budową tunelu pod torami kolejowymi oraz budowę dojazdów do dróg gminnych”. Resort dodaje, że „w chwili obecnej trwają prace w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Mają one na celu uszczegółowienie zakresu i harmonogramu realizacji zadania oraz struktury jego finansowania”.

Jak sprawa wygląda obecnie? Urząd Miejski pozostaje w kontakcie z GDDKiA w Warszawie i oddziałem GDDKiA w Łodzi.

– Przekazano nam wstępny harmonogram inwestycji, który przewiduje rozpoczęcie prac projektowo-dokumentacyjnych w III kwartale 2019 roku i realizację w latach 2023-2024 – usłyszeliśmy od rzeczniczki Anety Klimek.

***

Zapoznaj się z naszymi tekstami o problemie z przejazdem i staraniach o przebudowę:

Będzie tunel pod Lutomierską
• Sprawa przejazdu trafiła do Ministerstwa Infrastruktury. Znajdą się fundusze?
• Konieczna inwestycja zagrożona. Czy rząd da pieniądze na przejazd pod Lutomierską?