FAKTY

Wkrótce 13 km ścieżek rowerowych. Gdzie powstaną?

Oferenci muszą się pośpieszyć, bo czas na  zgłoszenia mija, w środę,  4 marca. Od momentu podpisania umowy jest 10 miesięcy na wykonanie zadania.

Pabianice ogłosiło przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie ponad 13 km dróg dla rowerów. To kolejny element realizacji projektu „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach”, na który pozyskano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Przetarg został podzielony na pięć części:

Część 1 – ul. Łaska (cała),

Część 2 – ul. Wiejska na odcinku od Miodowej do Skrajnej, ul. Skośna oraz droga dla rowerów wzdłuż projektowanej ul. Popiełuszki (przedłużenie ulicy Świetlickiego) – od Wiejskiej do Jutrzkowickiej, wraz z odgałęzieniem w ul. Targową,

Część 3 – ul. Partyzancka na odcinku od ul. Sikorskiego do Widzewskiej,

Część 4 – ulice Bugaj i Kopernika na odcinku od ul. „Grota” Roweckiego do Skargi oraz ul. 20 Stycznia na odcinku od ul. „Grota” Roweckiego do Rydzyńskiej,

Część 5 – ul. Wiejska na odcinku od ul. Jana Pawła II do Łaskiej, ul. Jana Pawła II na odcinku od Wiejskiej do Świętokrzyskiej, ul. Targowa na odcinku od ul. Jana Pawła II do Orlej, ul. Śniadeckiego (cała), ul. Szarych Szeregów (cała), ul. Moniuszki na odcinku od Wiejskiej do Śniadeckiego.

Inwestycja obejmuje nie tylko budowę dróg dla rowerów, ale także doświetlenie 29 kolejnych przejść dla pieszych wraz z przejazdami rowerowymi. Zaplanowana jest także budowa oświetlenia drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Wiejskiej na odcinku od Miodowej do Skrajnej oraz na ul. Skośnej (obecnie te odcinki są nieoświetlone). Wykonawca będzie zobowiązany również do dostawy i montażu elementów towarzyszących drogom rowerowym (stojaki, podpórki, separatory, oznakowania).

Drogi dla rowerów co do zasady zostaną wykonane z nawierzchni asfaltowej. Tylko w drodze wyjątku odcinkach dróg rowerowych, gdzie wymagane jest wykonanie nawierzchni rozbieralnych, będą mogły być zastosowane nawierzchnie nietypowe z kostki betonowej, gładkiej, bezfazowej.

Oferenci będą mogli złożyć swoje oferty na dowolną liczbę części. Czas na ich składanie upływa w środę 4 marca. Wykonawca będzie miał 10 miesięcy na realizację zadania od momentu podpisania umowy.

Osobnym zadaniem będzie budowa drogi dla rowerów o długości ok. 1,5 km wzdłuż ulicy Wspólnej, której wykonanie także jest przewidziane w ramach projektu „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach”. Przetarg na tę część będzie ogłoszony później, w ramach współpracy miasta i starostwa powiatowego.