FAKTY

Wkrótce mija czas na złożenie deklaracji dot. ogrzewania. Kara za niewywiązanie się [AKTUALIZACJA]

Urząd Miejski w Pabianicach przypomina o obowiązku złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ogrzewania budynków do Centralnej Bazy Emisyjności Budynków. Za niewywiązanie się z tego obowiązku grozi grzywna.

Zmieniły się przepisy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz Centralnej Bazy Emisyjności Budynków. Stąd konieczności złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ogrzewania budynków. Do 30 czerwca deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła. Można to zrobić przez internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie www.zone.gunb.gov.pl albo w formie papierowej – wypełniony formularz przesłać lub złożyć osobiście w UMP, św. Jana 4 pok. 20, tel.  42 22 54 625.

Do tej pory (na 23 maja) na 9093 adresy złożono 4507 deklaracji. [AKTUALIZACJA] Na 22 czerwca – 6 404 deklaracje. Brakuje 3489 zgłoszeń,

Niezłożenie deklaracji skutkuje karą grzywny

Niezłożenie deklaracji w terminie może skutkować grzywną w wysokości do 500 zł, która może wzrosnąć nawet do 5000 zł, jeśli sprawa trafi na drogę sądową – poinformował Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Sama deklaracja zawiera tylko podstawowe informacje: zgodnie z ustawą o termomodernizacji deklaracja zawiera informacje od imienia i nazwiska właściciela lub zarządcy budynku, adres nieruchomości, informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu, po numer telefonu i adres e-mail.

Uwaga, deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych od 1 lipca 2021 roku należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania. W przypadku zmiany źródła ciepła konieczna jest aktualizacja deklaracji w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.