PORADNIK

Wkrótce można zgłaszać dzieci do przedszkoli i szkół

 1 lutego 2021 r. rozpoczyna się rekrutacja do miejskich szkół i przedszkoli.
Przedszkola

Rodzice składają wypełniony wniosek o przyjęcie do przedszkola od 24 lutego do 16 marca 2021 r., w wersji elektronicznej lub papierowej do skrzynek przed budynkiem placówki. Wnioski będą do pobrania na stronie przedszkola, Urzędu Miejskiego w Pabianicach (w zakładce oświata – rekrutacja) oraz w wyznaczonym miejscu przy wejściu do poszczególnych placówek. Wniosek należy wypełnić w czytelny sposób.
Rodzice składają wnioski do maksymalnie trzech przedszkoli ze wskazaniem priorytetów. W przypadku złożenia wniosku do więcej niż trzech przedszkoli o wyborze zdecyduje komisja rekrutacyjna. Liczba miejsc do rekrutacji będzie znana 24 lutego. Szacunkowo będzie ich ok. 500 – 550.

Szkoły Podstawowe

Rodzice dzieci siedmioletnich składają wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej w obwodzie zamieszkania wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 1 do 26 lutego 2021 r. Wnioski będą do pobrania na stronie szkoły, Urzędu Miejskiego w Pabianicach (w zakładce oświata – rekrutacja) oraz w wyznaczonym miejscu przy wejściu do poszczególnych placówek. Przyjęcie kandydatów spoza rejonu i spoza miasta nastąpi wyłącznie w przypadku posiadania przez szkołę wolnych miejsc.