FAKTY KOMUNIKACJA

Wkrótce odcinkowe pomiary prędkości w naszym powiecie

Kolejnych 39 odcinków dróg będzie kontrolowanych przez odcinkowe pomiary prędkości. Kamery pojawią się w dwóch miejscach na terenie powiatu pabianickiego i tuż obok. Za pokonanie trasy zbyt szybko kierowca zapłaci mandat.

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym w Warszawie  Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego (CANARD GITD) ogłosiło wczoraj przetarg na dostawę i montaż urządzeń. Na liście podstawowej wytypowanych lokalizacji znajduje się 39 odcinków dróg w 13 województwach. Najwięcej odcinkowych pomiarów prędkości (opp) – 5 pojawi się na terenie województwa łódzkiego i podkarpackiego, po 4 w województwie lubuskim, mazowieckim i śląskim, 3 w województwach kujawsko-pomorskim i dolnośląskim, po 2 na Lubelszczyźnie, w Wielkopolsce, w województwie zachodniopomorskim oraz pomorskim, 1 opp na terenie województwa opolskiego.

2 z 5 miejsc w Łódzkiem z rejestratorami będzie w naszym powiecie:

-S14 Dobroń-Pabianice Płn.- 75 km 300 m (bramka Viatoll) do 69 km 900 m

-Bychlew / Jadwinin Bychlew 6 – Jadwinin 16a DW 485

Tuż obok:  Łódź Chocianowicka- Łaskowice

Wykonawca musi dostarczyć i zainstalować, po uzyskaniu wszystkich zezwoleń i wykonaniu niezbędnych prac budowlanych, 39 systemów opp dostosowanych do specyfiki danego odcinka drogi. Funkcjonalności urządzeń muszą zapewnić m.in. możliwość rejestracji naruszeń na co najmniej trzech pasach ruchu niezależnie od tego, po którym pasie porusza się mierzony pojazd. Systemy muszą wykonywać pomiary bez przerwy, również w trudnych warunkach pogodowych, rejestrować prędkość pojazdów co najmniej od 30 do 220 km/h, identyfikować rodzaj pojazdu, wykonywać wysokiej jakości zdjęcia bez względu na porę dnia.

Wyłoniony w przetargu wykonawca, od dnia podpisania umowy, będzie miał 70 tygodni na montaż urządzeń.W przypadku braku możliwości instalacji urządzeń w miejscach, które wytypowano do objęcia kontrolą w pierwszej kolejności, CANARD wykorzysta lokalizacje z tzw. listy rezerwowej. Ostateczna ocena możliwości montażu urządzeń zostanie przeprowadzona po wyborze wykonawcy i przeprowadzeniu przez niego ponownych analiz z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych warunków technicznych.

CANARD dysponuje dziś 30 odcinkowymi pomiarami prędkości. W ciągu pierwszych 10 miesięcy tego roku zarejestrowały one blisko 600 tys. przypadków przekroczenia przez kierujących obowiązujących ograniczeń prędkości.

System odcinkowego pomiaru prędkości (dalej zwany OPP) jest oparty o system kamer zawieszonych na dwóch bramkach w odległości zwykle większej niż 1 km. Na bramce wjazdowej kamery rejestrują każdy pojazd i dokładny czas wjazdu. To samo jest powtarzane na drugiej bramce – wyjazdowej.

OPP- CANARD

System funkcjonuje zatem odmiennie niż klasyczny fotoradar – chodzi o mierzenie prędkości na dłuższych odcinkach drogi, a nie w konkretnym miejscu. Kiedy pojazd opuści kontrolowany odcinek, system wyliczy jego średnią prędkość na całym dystansie na podstawie czasu przejazdu.