FAKTY

Wkrótce przybędzie 20 kamer miejskiego monitoringu. Sprawdź, gdzie

Przy udziale policji i straży miejskiej wyznaczono dziesięć lokalizacji, w których „zawiśnie” łącznie 20 kamer.

Dobiega końca przygotowanie specyfikacji zamówienia na miejski monitoring, przetarg zostanie ogłoszony jeszcze w tym miesiącu. Wyłoniony wykonawca będzie odpowiadał za ustawienie kamer i ich konserwację oraz za dostawę obrazu do centrum monitoringu urządzonego w Straży Miejskiej.

W sierpniu ub. roku pisaliśmy o przymiarkach ratusza do uruchomienia systemu kamer w mieście. W siedzibie SM przy ul. Narutowicza przygotowano pomieszczenie z dwoma stanowiskami obsługi umożliwiającymi obserwowanie obrazu, który jest obecnie przesyłany z 27 kamer znajdujących się na budynkach Urzędu Miejskiego przy Zamkowej, św. Jana i Narutowicza oraz w parku Słowackiego.

U zbiegu ul. Zamkowej i Kilińskiego mają zostać zamontowane trzy kamery stałe i jedna obrotowa, które będą „zbierać” obraz z centrum – to jedno z wymagań przed ogłoszeniem przetargu na dzierżawę kamer i łączy teletransmisyjnych do obsługi miejskiego monitoringu wizyjnego. Przy udziale policji i straży miejskiej wyznaczono dziesięć tzw. punktów kamerowych:

• skrzyżowanie ulic Jana Pawła II i Trębackiej (instalacja kamer przy ul. Trębackiej 6)
• skwer przy ul. Kościuszki (budynek MOK)
• skwer przy ul. Szarych Szeregów (ul. Szarych Szeregów 11)
• skwer przy ul. Szarych Szeregów (ul. Odrodzenia 9)
• plac na Starym Rynku (ul. Stary Rynek 6)
• Warszawska/Kapliczna (ul. Warszawska 39)
• Zamkowa/ Kilińskiego (ul. Zamkowa 17)
• Zielona/Zamkowa/Pomorska – park Jordanowski (ul. Zamkowa 66)
• Zamkowa/Łaska/Wspólna (ul. Wspólna 1)
• Gawrońska/Nawrockiego/Mokra (ul. Mokra 12b)

(z przyczyn technicznych wykluczono wcześniej typowane skrzyżowanie ulic Łaskiej i Wiejskiej)

Oczekiwaniem zamawiającego, czyli miasta, jest obraz z 20 kamer z dużym kątem widzenia, dostosowanych do danego miejsca. Ostatecznie ich liczba w zaproponowanych lokalizacjach może ulec zmianie.

Po wyłonieniu wykonawcy i uzyskaniu przez niego stosownych pozwoleń, uruchomienie monitoringu planowane jest najpóźniej w połowie roku. Dodatkowo UM myśli o rozbudowie systemu o kolejne 10 kamer, które mają być zlokalizowane na Bulwarach w ramach projektu rewitalizacji tego terenu.