FAKTY

Wojewoda nazwał skandalem apel ratusza o wsparcie dla szpitala

Łódzki Urząd Wojewódzki uznał, że należy napiętnować władze  za zaangażowanie w zabezpieczanie miasta.

Wczoraj napisaliśmy, że sytuacji podwyższonej konieczności Pabianickie Centrum Medyczne decyzją wojewody będzie musiało zorganizować oddział zakaźny na 20 łóżek. (CZYTAJ TUTAJ). Taką informację otrzymaliśmy z ratusza. Oznacza, ona, że JEŻELI, zajdzie taka potrzeba, to wojewoda wyda decyzję o takim oddziale u nas.

Urząd podziękował także lokalnym przedsiębiorcom za  wsparcie w zakupie części sprzętu niezbędnego do poprawy bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców. “Wszystkie firmy, które chciałyby wesprzeć PCM mogą kontaktować się z zarządem spółki” – zachęcił UMP. Dostaliśmy także informację, że Grzegorz Mackiewicz na mocy przyjętej 2 marca „specustawy koronawirusowej”, prezydent wystąpił do wojewody łódzkiego o przyznanie dotacji celowej w wysokości 500 tys. zł na działania prewencyjne prowadzone przez PCM. Wiadomość przekazały także inne media.

Dziś Łódzki Urząd Wojewódzki stanowczo zaprzeczył jakoby wojewoda wydał decyzję o zamiarze tworzenia takiego oddziału u nas, “Uważamy za skandaliczne zachowanie niektórych samorządowców, którzy tą wyjątkową sytuację w jakiej znalazł się nasz kraj chcą wykorzystać do tego, by uzupełnić sprzęt w prowadzonych przez siebie podmiotach służby zdrowia” – czytamy w oświadczeniu ŁUW.
Oto całość:
“W związku z rozpowszechnianymi w mediach nieprawdziwymi informacjami o rzekomo wydanej decyzji Wojewody Łódzkiego o zamiarze tworzenia nowych oddziałów zakaźnych w szpitalach w województwie łódzkim, w szczególności powiecie pabianickim, stanowczo dementujemy wszystkie pojawiające się w związku z tym informacje.
Apele o dodatkowy sprzęt i fundusze są w obecnej sytuacji dużym nadużyciem.
Specjalne finansowanie uruchomione z rezerw premiera otrzymują placówki, które są w tej chwili wyznaczone do walki z epidemią koronawirusa.
W naszym województwie kluczową rolę w tej chwili pełni Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego.
W związku z wprowadzeniem przez Ministra Zdrowia stanu zagrożenia epidemicznego powstaje tzw. Sieć Jednoimiennych Szpitali Zakaźnych.
To 19 szpitali w całej Polsce wyznaczonych do walki z epidemią koronawirusa. W naszym województwie taką placówką jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu.
Uważamy za skandaliczne zachowanie niektórych samorządowców, którzy tą wyjątkową sytuację w jakiej znalazł się nasz kraj chcą wykorzystać do tego, by uzupełnić sprzęt w prowadzonych przez siebie podmiotach służby zdrowia”. 

Pabianickie Centrum Medyczne odpowiedziało na oświadczenie ŁUW swoim. Odnosi się w nim głównie wątku dotyczącego zorganizowania dodatkowych “zakaźnych” miejsc w szpitalu na wypadek “wyższej konieczności”.

“Z olbrzymim zaskoczeniem oraz zdziwieniem przyjęliśmy dzisiejsze (14 marca 2020 roku) oświadczenie Wojewody Łódzkiego, które zarzuca nam Pabianickiemu Centrum Medycznemu samowolne działanie w celu zabezpieczenia miejsc dla pacjentów zarażonych koronawirusem.

W związku z powyższym publikujemy korespondencję z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim w przedmiotowej sprawie, dając tym samym możliwość zapoznania się z nią wszystkim zainteresowanym.

Jednocześnie informujemy, iż jako jedni z pierwszych w województwie podjęliśmy działania prewencyjne już w dniu 3 marca 2020 roku, zgodnie z wydanym Zarządzeniem Prezesa Pabianickiego Centrum Medycznego zamykając odziały szpitalne dla odwiedzających oraz wprowadzając strefę buforową w której dokonywany jest pomiar temperatury wszystkich wchodzących na teren Szpitala, a w razie konieczności dokonywany jest wywiad epidemiologiczny.

Obserwując dynamicznie rozwijającą się sytuację związaną z epidemią koronawirusa Prezes Pabianickiego Centrum Medycznego wyszedł z inicjatywą zmobilizowania wszystkich środowisk lokalnych, w tym samorządów naszego Pabianickiego Powiatu, z bardzo dużym zaangażowaniem Prezydenta Miasta Pabianic Pana Grzegorza Mackiewicza.

Uważamy za skandaliczne wydane Oświadczenie Wojewody Łódzkiego, które może doprowadzić do zmniejszenia mobilizacji wszystkich zaangażowanych w walce z występująca epidemią koronawirusa”. 

Niżej pisma ŁUW- PCM.