FAKTY

Wojewoda zadecyduje, czy w Pabianicach może być ul. Staszewskiego

Czy wojewoda z nadania PiS zdekomunizuje nazwę ulicy uchwaloną przez… PiS?

Wojewoda łódzki Zbigniew Rau skierował pisma do 41 samorządów (w tym do Pabianic), w których poinformował o możliwości niezgodność nazw ulic z tzw. ustawą dekomunizacyjną. Wniósł o przesłanie uchwał wraz z ich uzasadnieniami bądź protokołami. Będą one stanowiły podstawę skierowania wniosków do Instytutu Pamięci Narodowej o zbadanie zgodności nazw ulic z wymienioną ustawą.

W przypadku naszego miasta chodzi o ulicę Stanisława Staszewskiego. We wrześniu 2015 roku radni miejscy zadecydowali, że ul. Kolejowa ma być nazwana imieniem ojca Kazika z zespołu „Kult”. Stało się tak, bo 9 osób z PiS zagłosowało „za”, 6 rajców było przeciw, 3 wstrzymało się od głosu.

Takiego właśnie patrona zaproponował prezes pabianickiego PTTK i radny miejski PiS Sławomir Szczesio. Uroczyste, z udziałem Kazika, odsłonięcie nazwy ulicy odbyło się w grudniu 2015 roku (CZYTAJ TUTAJ).

Cała sprawa jest zdumiewająca, gdyż przynajmniej od ponad roku przed głosowaniem wiadomo było, że rekomendowany przez PiS patron ulicy współpracował z tajnymi służbami PRL. Sprawę nagłośniły ogólnopolskie dzienniki i tygodniki. Sam Kazik mówił o ojcu jako o zadeklarowanym komuniście. Z dokumentów IPN wynika, że patron pabianickiej ulicy był tajnym współpracownikiem o pseudonimie „Nowy”.

Radnych PiS nie przekonywały też krytyczne, wypowiadane na sesji, argumenty konkurencji politycznej w Radzie Miejskiej.

Wojewoda Zbigniew Rau po analizie dokumentów z pabianickiego ratusza poprosi Instytut Pamięci Narodowej o sporządzenie opinii na ten temat. IPN dotąd nie odpowiedział na zapytanie w tej sprawie wysłane przez prezydenta Grzegorza Mackiewicza.

2 komentarze do “Wojewoda zadecyduje, czy w Pabianicach może być ul. Staszewskiego

  1. Dlaczego nasz urząd miejski ma przesyłać uchwały i uzasadnienia, skoro wojewoda jako organ nadzoru na bieżąco MUSI je dostawać, by publikować w Dzienniku Ustaw woj. łódzkiego ??

  2. Trudno rozstrzygnąć… Nie pomyliliśmy się. To dosłowny cytat z maila Urzędu Wojewódzkiego: “Wojewoda łódzki Zbigniew Rau skierował pisma do 41 samorządów, w których poinformował o możliwości niezgodność nazw ulic z art.1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875). W piśmie do jednostek samorządu terytorialnego wojewoda łódzki wniósł o przesłanie uchwał wraz z ich uzasadnieniami bądź protokołami. Będą one stanowiły podstawę skierowania wniosków do Instytutu Pamięci Narodowej o zbadanie zgodności nazw ulic z tzw. ustawą dekomunizacyjną.”

Comments are closed.