FAKTY

Wreszcie uda się rozebrać drewniak z Rocha

Zabytkowy pustostan zniknie w tym miesiącu.

Rozbiórka w tym miesiącu. Nie zniknął razem z topolą w lipcu ub. roku, jak na początku zapewniał ZGM. Dopiero po żmudnych procedurach w starostwie można było szukać wykonawców. I znów zaczęły się “schody”, bo przedsiębiorca zaproponował zaskakująco niską cenę (ok. 1o tys. zł) i nie odpowiedział na dodatkowe pytania, dotyczące m.in. utylizacji odpadów.

Wobec takiej sytuacji ZGM podpisał umowę z kolejnym podmiotem z listy liczącej 10 zainteresowanych. Drewniak z Gminnej Ewidencji Zabytków zostanie rozebrany w przewidywanym terminie od 15 do 20 maja.

Koszty rozbiórki wraz z utylizacją materiałów to 28. 900 zł netto.

Zabytkowy dom z ulicy świętego Rocha zniknie razem z topolą