FAKTY

Wsparcie dla służby zdrowia – na informatyzację POZ

Ministerstwo Zdrowia przekazało do NFZ 50 milionów zł na zakup sprzętu, oprogramowania i przeprowadzenia szkoleń. Łódzki oddział NFZ otrzymał z tej kwoty 4,1 miliona – na informatyzację placówek POZ w naszym województwie.

Poradnie POZ od wczoraj mogą składać do NFZ wnioski o dofinansowanie zakupów sprzętu, oprogramowania i szkoleń dla lekarzy oraz asystentów medycznych.

– Do 15 grudnia czekamy na wnioski od świadczeniodawców, którzy zawarli z nami umowę na podstawową opiekę zdrowotną. Mogą oni ubiegać się o zrefundowanie 65 proc. kosztów poniesionych w 2018 na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i na szkolenia związane z wprowadzeniem zwolnień elektronicznych – mówi zastępca dyrektora łódzkiego NFZ Robert Wilanowski.

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ można ubiegać się o zwrot wydatków poniesionych w ciągu całego 2018 roku. Maksymalna kwota przypadająca na jednego świadczeniodawcę to 36.400 zł. Wnioski wraz z dokumentami można składać do dyrektora łódzkiego NFZ do 15 grudnia 2018. Fundusz rozpatrzy wniosek w ciągu 2 tygodni i przekaże dofinansowanie na rachunek bankowy wnioskodawcy.

Przekazanie oczekiwanego przez środowisko lekarskie wsparcia pomoże w realizacji od 1 grudnia 2018 wystawiania zaświadczeń o niezdolności do pracy wyłącznie w postaci elektronicznej.