FAKTY

Wszystko o konsolidacji kredytów

Konsolidacja kredytów to rozwiązanie kierowane do osób, które posiadają co najmniej dwa albo i więcej kredytów i pożyczek i zamiast wielu rat chcą płacić jedną. Co ważne, ta jedna rata w efekcie konsolidacji najczęściej okazuje się niższa niż suma rat pojedynczych kredytów i pożyczek.
  • Dla kogo jest konsolidacja kredytów?
  • Czy konsolidacja jest korzystna?
  • Jak obniża się raty w konsolidacji?
  • Jak ubiegać się o konsolidację?

Dla kogo jest konsolidacja kredytów?

Konsolidacja to rozwiązanie dla osób, których zadłużenie opiera się na kilku umowach, często z różnymi pożyczko- i kredytodawcami.

Powodów dla konsolidacji tego typu zadłużeń może być wiele, natomiast najczęściej klientami kierują dwie motywacje.

Po pierwsze, szukają oni możliwości zawarcia korzystniejszej finansowo umowy kredytowej. Konsolidacja nie zawsze, ale daje szansę na zmniejszenie wysokości kredytów i pożyczek, przede wszystkim jeśli te pierwotne zadłużenia zaciągnięte zostały na naprawdę niekorzystnych warunkach.

Dużo częściej jednak powodem konsolidacji kredytów jest potrzeba zmniejszenia nie tyle wysokości całości kosztów kredytu czy pożyczki, a miesięcznej raty. W przypadku wielu klientów kilka różnych kredytów i pożyczek na tyle mocno obciąża miesięczny budżet, że obawiają się oni o utrzymanie płynności spłaty wszystkich zobowiązań. Wtedy z pomocą przychodzi konsolidacja kredytów. Ofert na rynku jest naprawdę wiele: https://www.totalmoney.pl/kredyt-konsolidacyjny

Czy konsolidacja jest korzystna?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Jeśli przez korzystna rozumieć obniżenie całościowych kosztów pożyczek i kredytów, to przyznać otwarcie trzeba, że nie zawsze konsolidacja pozwala na zmniejszenie tych kosztów. Dlatego też jeśli taka jest motywacja do zawarcia umowy konsolidacyjnej, warto dokładnie przyjrzeć się wszystkim wyliczeniom i upewnić się, że rzeczywiście łączne kwoty są niższe od wyjściowych. Dużo częściej jednak korzystności konsolidacji nie polega wcale na zmniejszeniu wysokości kredytu, a miesięcznej raty. Konsolidacja sprawia co prawda wtedy, że łączne koszty zadłużenia stają się wyższe od wyjściowych, ale jednocześnie chroni ona przed wysokimi odsetkami, karami za brak terminowych spłat i spadek z BIK, który utrudniać będzie zaciągnięcie nowego zobowiązania.

Jak obniża się raty w konsolidacji?

Obniżenie rat to podstawowy cel wielu klientów potencjalnie zainteresowanych konsolidacją. W większości przypadków udaje się to bez większych problemów. Konsolidacja zakłada bowiem, że kredytodawca przejmuje twoje dotychczasowe zadłużenia, reguluje je, ty natomiast w tym samym momencie zawierasz z nim nową umowę. Umowa ta najczęściej trwa dłużej niż dotychczasowe zobowiązania.

To z kolei pozwala obniżyć wysokość miesięcznych zobowiązań i tym samym zwiększyć szanse kredytobiorcy na ich regularną spłatę. Oczywiście wiąże się to z podniesieniem kosztów kredytu, natomiast w perspektywie utraty płynności finansowej jest to koszt, który większość klientów jest gotowa ponieść.

Jak ubiegać się o konsolidację?

Wniosek o kredyt konsolidacyjny jest bardzo podobny do tradycyjnego wniosku kredytowego. Tutaj ponownie będzie liczyć się przede wszystkim:

historia finansowa, stan zarobków – zdolność kredytowa, podstawa otrzymywanych dochodów (typ umowy).

Do tradycyjnego wniosku w kredycie konsolidacyjnym dołącza się jednak także szczegółowe informacje dotyczące aktualnego zadłużenia i zaciągniętych zobowiązań. Informuje się o wszystkich, natomiast nie wszystkie muszą zostać objęte konsolidacją. Można wskazać, które konkretnie zobowiązania chciałbyś skonsolidować.

 

(tekst partnera)