FAKTY KOMUNIKACJA

Wykonawca remontu Zamkowej wyłoniony

Konkurenci nie odwołali się. Konsorcjum Progreg Infracity zmodernizuje torowisko i główną ulicę miasta za prawie 174 miliony zł.

Po zaakceptowaniu przez Radę Miejską zmian w budżecie związanych z dodatkowymi pieniędzmi na projekt “Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów” komisja przetargowa wyłoniła wykonawcę historycznego remontu w mieście.

Zwycięskie konsorcjum składa się z lidera – Progregu InfraCity z Łodzi i partnerów: MPK Łódź Sp. z o.o. i WŁODAN Sp. j. z Porszewic. Firmy wyremontują torowisko i Zamkową za dokładnie 173.772.114,17 zł.

– Ocena złożonych ofert, zgodnie z prawem zamówień publicznych, została prowadzona w tzw. procedurze odwróconej, tzn. sprawdzana jest najtańsza ze złożonych, ważnych ofert. Wykonawca, który złożył najtańszą, został poproszony o wyjaśnienia, które przesłał i zostały przyjęte – mówi rzeczniczka ratusza Aneta Klimek.

Konkurenci mogli odwołać się do północy 10 maja, ale tego nie zrobili. Po wyborze wykonawcy dokumenty przetargowe muszą zostać skontrolowane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po jego akceptacji będzie można podpisać umowę z wykonawcą na realizację projektu. Dziś dokumenty przetargowe pojechały do UZP.

Trudno przypuszczać, że umowa, jak planowano, zostanie podpisana w maju, gdyż kontrola UZP może trwać do miesiąca (w przypadku potężnych inwestycji – nawet dłużej).

Zwycięzca przetargu będzie miał 2 lata na realizację remontu. Unijny udział w projekcie to ok. 87 mln zł, prawie 12 mln pochodzi z budżetu państwa.

Jeden komentarz do “Wykonawca remontu Zamkowej wyłoniony

Comments are closed.