KOMUNIKACJA

Wyłączony ruch. Cd. budowy S14

W kolejną fazę wkraczają prace budowlane I odcinka drogi ekspresowej S14. Od jutra (16 kwietnia) rozpoczyna się budowa węzła Łódź Lublinek, co będzie wiązało się z  utrudnieniami.

Konieczne jest wyłączenie z ruchu jednej (zachodniej) jezdni drogi S14 na odcinku od 1,5 km, w okolicy Szynkielewa. Dlatego ruch w obu kierunkach będzie się odbywał po jezdni wschodniej (od wiaduktu nad torami PKP, do okolic Petrykoz). Na opisywanym odcinku będzie obowiązywało ograniczenie do 50 km/h i zakaz wyprzedzania.

Taki ograniczenia będa obowiązywały do końca trwania kontraktu, czyli do końca 2022 roku.