FAKTY

Wyniki matur. Jak wypadły nasze szkoły średnie? [SZCZEGÓŁOWE DANE]

Lepiej niż w roku ubiegłym wypadły matury w szkołach podlegających pod powiat. To ogólnopolska tendencja, związana ze skutkami zdalnego nauczania. Najwyższa zdawalność w II LO. I LO – rewelacyjna średnia z angielskiego. Generalnie mamy wyższą zdawalność w porównaniu do całego województwa i kraju.

We wspomnianych wyżej szkołach do matury przystąpiło 451 osób. Najwięcej w technikach: 221, co stanowi 49% ogółu zdających. Dane przedstawiło dziś starostwo.

Zdawalność ogółem ze wszystkich przedmiotów w szkołach powiatu pabianickiego (PP) powiatowych wyniosła 78% (na 24 powiaty województwa (WŁ) 9 miejsce. WŁ – 77 %, kraj – 78%.

W roku ubiegłym zdawalność ze wszystkich przedmiotów w PP była niższa –75%, WŁ – 73%, kraj – 74%.

Najwyższa zdawalność wystąpiła w II LO i prawie tak samo wysoka w I LO, w obu ponad 95 % i była wyższa niż ta w województwie, gdzie wynosiła dla wszystkich szkół 77 %, a dla liceów 82,7 %,

Była też wyższa niż ta w kraju, gdzie wynosiła dla wszystkich szkół 78 %, a dla liceów 84%.

Wyniki zdawalności w technikach powiatowych, tj. ZS 2 – 76,04% i ZS 3 – 73,68% były wyższe niż wyniki w województwie dla techników, gdzie wynosiły 67 %, a w kraju 69,2%.

Szczegółowo:

I LO

Na 84 zdających – zdało maturę 80 osób, tj. zdawalność wyniosła 95,24%,

4 osoby będą zdawać poprawki w sierpniu.

II LO

Na 130 zdających – zdało maturę 124 osób, czyli zdawalność wyniosła 95,38%,

6 osób będzie zdawać poprawki w sierpniu.

ZS 1

Technikum

Na 49 zdających – zdało maturę 29 osób, tj. zdawalność wyniosła 59,18%,

12 osób będzie zdawać poprawki w sierpniu.

LO dla dorosłych

Przystąpiła 1 osoba, która nie zdała egzaminu maturalnego.

ZS 2

Technikum

Na 96 zdających – zdało maturę 73 osób, tj. zdawalność wyniosła 76,04%,

12 osób będzie zdawać poprawki w sierpniu.

LO dla dorosłych

Na 8 zdających osób, zdała 1, czyli zdawalność wynosi 12,5%,

3 osoby będą zdawać poprawki w sierpniu.

ZS 3

Technikum

Na 76 zdających – zdało maturę 56 osób, tj. zdawalność wyniosła 73,68%

11 osób będzie zdawać poprawki w sierpniu.

LO dla młodzieży

Przystąpiły 2 osoby, które nie zdały egzaminu maturalnego, będą zdawać poprawki w sierpniu,

LO dla dorosłych

Na 5 zdających osób, zdała 1, czyli zdawalność wynosi 20%,

3 osoby będą zdawać poprawki w sierpniu.

Poszczególne przedmioty

Jeżeli chodzi o średnie wyniki z przedmiotów obowiązkowych, tj. j. polskiego, matematyki i j. angielskiego, to przedstawiają się one następująco:

-najwyższe średnie wyniki z j. polskiego osiągnęli maturzyści w I LO (58,23%), wyższe niż w WŁ (52%) i w kraju (54%). W całym PP – 47% (21 m-ce w WŁ na 24 powiaty)

-najwyższe średnie wyniki z matematyki osiągnęli maturzyści w II LO (74,11%), wyższe niż w WŁ (57 %) i w kraju (58%). W całym PP – 60% (4 miejsce w WŁ)

-najwyższe średnie wyniki z j. angielskiego osiągnęli maturzyści w I LO (93,17%), wyższe niż w WŁ (75%) i w kraju (76%). W całym PP – 80% (2 miejsce w WŁ)

Z podziałem na szkoły

I LO

J. polski – 58,23 %, matematyka – 72,88 %, j. angielski – 93,17 %

II LO

J. polski – 52,67 %, matematyka – 74,11 %, j. angielski – 86,91 %

ZS 1

Technikum j. polski – 36,59 %, matematyka – 45,13 %, j. angielski – 70,96 %

ZS 2

Technikum j. polski – 43,14 %, matematyka – 61,19 %, j. angielski – 83,33 %

ZS 3

Technikum j. polski – 40,32 %, matematyka – 51,26 %, j. angielski – 67,23 %

Pełnych wyników, uwzględniających również wyniki osób zdających maturę w sierpniowym terminie poprawkowym, należy spodziewać się  9 września.

 

(na zdjęciu głównym: kadr z matury 2017)