FAKTY

Wypowiadamy wojnę szczurom

Od 15 września do 15 października potrwa obowiązkowa jesienna deratyzacja miasta.

Trutka przeciw gryzoniom będzie wyłożona we wszystkich nieruchomościach mieszkalnych, użytkowych, wolnostojących komórkach i pomieszczeniach gospodarczych, obiektach handlowych i przemysłowych, wytwórniach artykułów spożywczych, sklepach, magazynach, lokalach gastronomicznych, hotelach, publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, żłobkach, przedszkolach i szkołach wszystkich typów, schronisku dla zwierząt, na terenach gospodarstw rolnych, a także w urządzeniach kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz węzłach ciepłowniczych. Deratyzacja będzie przeprowadzona również na Bulwarach i na skwerze przy ul. Szarych Szeregów, gdzie założone są podziemne pułapki.

Deratyzację powinni przeprowadzić właściciele i zarządcy nieruchomości. Są zobowiązani usunąć wszelkie odpady, które mogą stanowić pożywienie dla gryzoni, umieścić ostrzeżenie o  wyłożeniu preparatu, uzupełniać trutki, przekazać padłe gryzonie do utylizacji i usunąć trutki po upływie terminu deratyzacji.

Akcja na szeroką skalę przeprowadzana jest dwa razy w roku, wiosną i jesienią, co wynika z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta. Ważne, żeby odbyła się w całych Pabianicach jednocześnie. Nadzorować ją będzie Straż Miejska i Wydział Ochrony Środowiska UM – mogą poprosić np. o potwierdzenie rachunkiem zakupu preparatu do zwalczania gryzoni albo umowy z firmą świadczącą usługi deratyzacyjne.


Jeden komentarz do “Wypowiadamy wojnę szczurom

  1. Nareszcie!!!! Od maja na ul. Piłsudskiego 17 przynajmniej raz w tyg. mam myszę lub szczura.

Comments are closed.