PORADNIK

Z jakich baz danych składa się KRS? Czy istnieje darmowa, ogólnodostępna wyszukiwarka?

KRS, czyli Krajowy Rejestr Sądowy, to istna kopalnia wiedzy o stowarzyszeniach, fundacjach czy działalnościach gospodarczych. Specyficzną cechą tego zbioru jest to, że powstał on z połączenia kilku pomniejszych baz danych. Jakich? Dlaczego to tak ceniona usługa? Sprawdźmy!
KRS — najważniejsze informacje

Prace nad stworzeniem tej bazy danych rozpoczęły się w 1996 roku. W zaledwie rok później parlament przegłosował Ustawę o KRS, która definiowała właściwości zbioru oraz jego zakres. Myliłby się jednak każdy, kto stwierdziłby, że Krajowy Rejestr Sądowy został uruchomiony w tym samym roku.

System wystartował niemal cztery lata później: 1 stycznia 2001 roku. Można domniemywać, że uruchomienie bazy zajęło tak dużo czasu, ponieważ nie był to (w przeciwieństwie do bazy NIP, PESEL czy REGON) zbiór tworzony od zera. Krajowy Rejestr Sądowy powstał z połączenia kilku pomniejszych baz.

Ustawodawca zdecydował, że dobrze byłoby zintegrować w ramach jednej, wielkiej bazy, informacje z:

  • rejestru handlowego,
  • rejestru przedsiębiorstw państwowych,
  • rejestru fundacji i stowarzyszeń i innych organizacji społecznych, zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Dziś, po dwudziestu latach od uruchomienia KRS-u, wiemy już, że była to bardzo dobra decyzja, dzięki której obywatele zyskali dostęp do wielu ważnych informacji. Okazało się też, że Krajowy Rejestr Sądowy całkiem dobrze radzi sobie z agregowaniem danych „historycznych”. Wystarczy wspomnieć, że początki rejestru handlowego sięgają czasów II RP.

Jak dotrzeć do danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Sądowym?

Przed 2012 rokiem istniała tylko jedna, uniwersalna odpowiedź na to pytanie. Trzeba było udać się do jednego z 21 Sądów Rejonowych, którym ustawodawca nadał odpowiednią właściwość do przeglądania zbiorów i wydawania odpisów, które miały wiążącą moc prawną.

Na szczęście, na etapie tworzenia bazy udało osiągnąć się kompromis, na mocy którego na terenie każdego województwa znajduje się co najmniej jeden taki Sąd, choć są też regiony kraju, które mogą pochwalić się dostępem do dwóch takich placówek. Można tu wskazać np. na Górny Śląsk, gdzie mieszkańcy mogą uzyskać takie dane w Gliwicach oraz w Bielsku-Białej.

Na mocy przegłosowanych przez Sejm nowelizacji, z których większość weszła w życie między 2011 a 2012 rokiem, baza została zdigitalizowana. Dziś, by sprawdzić dane w bazie KRS, wystarczy wejść na przykład na stronę: https://aleo.com/pl/funkcje/baza-firm/wyszukiwarka-krs.

Trzeba też podkreślić, że taki cyfrowy dokument jest prawnie wiążący. Wynika to m.in. z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 27 grudnia 2011 roku w sprawie organizacji Centralnej Informacji KRS oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego.

Krajowy Rejestr Sądowy — jakie informacje można tam znaleźć?

Nie brakuje osób, które twierdzą, że jest to najlepiej zoptymalizowana baza danych o charakterze publicznym, czyli taka, do której dostęp ma praktycznie każdy obywatel Polski. Informacje, jakie tam znajdziemy, różnią się w zależności od rejestrów, jakie przeglądamy.

Krajowy Rejestr Sądowy udostępni nam nieco inny zakres informacji np. o fundacjach czy stowarzyszeniach rejestrowych, a inne dane o firmach czy jednostkach samorządu terytorialnego. Oczywiście można odnaleźć też pewne elementy wspólne, na przykład dane teleadresowe.

Jeśli chcemy skrupulatnie przeanalizować kondycję finansową firmy, to KRS sprawdzi się tutaj zaskakująco dobrze. Będziemy mogli szybko dowiedzieć się, jaką formę prawną ma działalność. Poznamy też dane o filiach, jeśli przedsiębiorstwo takie posiada.

Gdyby okazało się, że analizowany podmiot powstał na przykład z połączenia kilku innych firm, to takie dane również znajdziemy w KRS. Co ciekawe, można nawet sprawdzić archiwalne numery NIP podmiotów, które połączyły się w nowe przedsiębiorstwo. To niezwykle cenna wiedza.

Krajowy Rejestr Sądowy pozwoli też podejrzeć przypisane do firmy kody PKD, dzięki czemu szybko przeanalizujemy zakres działalności biznesu. Zbiór pomoże nam też ustalić, czy przedsiębiorstwo terminowo opłaca składki. To cenna wiedza dla osób, które dopiero rozważają podpisanie umowy o pracę z zakładem pracy.

Właściciele innych firm na pewno docenią dane z Działu V i VI. To właśnie tam znajdują się informacje o ewentualnym powołaniu zarządu komisarycznego. Znajdują się tam również dane syndyka lub zarządcy. Można też dowiedzieć się, czy firma jest (lub była) w trakcie postępowania naprawczego.

 

(tekst partnerski)