FAKTY

Za niesegregowanie nawet areszt. Ruszyły kontrole

Strażnicy miejscy wypowiedzieli bezwzględną walkę nielegalnemu pozbywaniu się odpadów. Zapukają do właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców.

Dziś (7.02.) Straż Miejska rozpoczęła systematyczne działania mające na celu weryfikację deklaracji śmieciowych.  Przypomnijmy: właściciele i zarządcy nieruchomości mają obowiązek składania deklaracji na gospodarowanie odpadami komunalnymi, na podstawie której wyliczana jest stawka opłaty. To legalny sposób na pozbywanie się odpadów komunalnych.

Obowiązek składania deklaracji wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i opartego na ustawie lokalnego regulaminu utrzymania czystości na terenie Pabianic.

Najnowszy regulamin (po zmianach) wszedł w życie 1 stycznia 2020. W deklaracji wpisuje m.in. w jaki sposób będą zbierane i odbierane odpady (selektywny lub nieselektywny). Straż Miejska będzie sprawdzała, czy właściciel nieruchomości albo firma złożył deklarację i czy wpisane informacje są zgodne z rzeczywistością (np. sposób zbierania śmieci, zadeklarowana liczba mieszkańców na nieruchomości).

Jeśli właściciel lub firma nie mają deklaracji albo informacje wpisane nie są zgodne z prawdą, SM będzie kierować wnioski o naliczanie opłat za okres nieujęty w deklaracji albo wniosek do sądu o ukaranie (za złamanie wspomnianej ustawy o czystości i porządku w gminie).

Strażnicy na swoim FB napisali, że sąd może ukarać grzywną czy aresztem.

SM podejmowała takie działania wcześniej, np. przy okazji interwencji, teraz będzie realizowała je na większą skalę.

STOP NIELEGALNEMU POZBYWANIU SIĘ ODPADÓWOd 07.02.2020r., Straż Miejska zgodnie z posiadanymi uprawnieniami będzie…

Opublikowany przez Straż Miejska Pabianice Czwartek, 6 lutego 2020

Tagi: