FAKTY

Zamknięcie kolejnych odcinków. Zmiana organizacji ruchu

Wykonawca modernizacji linii 41 poinformował, iż w związku z postępującymi pracami budowlanymi przy przebudowie układu torowo – drogowego, zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu.

– Od 30 maja 2022 r. (poniedziałek) zamknięta zostanie ul. Zamkowa od ul. Łaskiej do ul. Staszewskiego. Dopuszczone będą wyłącznie wjazdy docelowe do posesji przy ograniczonej prędkości. Przystanki autobusowe na ul. Staszewskiego zostaną zlikwidowane, zaś trasy kursowania linii 260, 262, 265 i Z41 transportu zbiorowego zostaną poprowadzone ul. Partyzancką (przystanki tymczasowe Partyzancka/Staszewskiego).

– Na odcinku ul. Warszawskiej od ul. Szewskiej do ul. Konstantynowskiej od dnia 1 czerwca 2022 r. (środa) zamknięta zostanie południowa część jezdni bez ingerencji w tarcze skrzyżowań i uniemożliwiony będzie ruch pojazdów na tym odcinku w kierunku wschodnim. Ruch jednokierunkowy w kierunku zachodnim będzie odbywał się północną częścią jezdni. Postój TAXI zostanie tymczasowo przeniesiony na jezdnie północną ul. Warszawskiej, pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami: Konstantynowską i Kapliczną. Dopuszczalna prędkość na przedmiotowym odcinku będzie ograniczona do 30 km/h. Nie będą wprowadzone zmiany w trasach komunikacji miejskiej.

 Jednocześnie Istnieje możliwość przejazdu (północ – południe) przez skrzyżowania ul. Zamkowej/Stary Rynek/Warszawskiej z ulicami:

– Wyspiańskiego/Reymonta/Lutomierska;

– Waryńskiego/Bagatela;

– Narutowicza/Traugutta;

– Kościuszki/Pułaskiego;

– Kilińskiego/św. Jana;

– Sobieskiego/Batorego;

– Szewska/Majdany;

– Bóźniczna/Konstantynowska;

– Nawrockiego/Sikorskiego.

Nie jest możliwy jedynie wjazd w ulicę Warszawską z ulicy Poprzecznej od strony południowej, gdzie prowadzone są prace archeologiczne.

Na pozostałych skrzyżowaniach z ulicami poprzecznymi udostępniona jest możliwość docelowego wjazdu w ul. Zamkową/Stary Rynek/Warszawską w czasie, w którym nie są prowadzone roboty budowlane na danych odcinkach.

Należy jednak pamiętać, iż jest to teren budowy i przejazd przez ww. skrzyżowania odbywa się na wyłącznie na odpowiedzialność kierującego pojazdem. Należy zachować szczególną ostrożność.