KOMUNIKACJA

Zamknięcie Zamkowej. Ruch na skrzyżowaniach [SZCZEGÓŁY]

Pod koniec czerwca poinformowaliśmy, że od 5 lipca zamknięta zostanie ul Zamkowa. Stąd konieczność zmian w komunikacji miejskiej. Dziś przedstawiamy szczegóły od wykonawcy.

 . 5 lipca zamknięta zostanie ul. Zamkowa na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Żeromskiego z dopuszczeniem docelowych wjazdów do posesji.

-skrzyżowania ul. Zamkowej z ul. Żeromskiego oraz z ul. Św. Jana/Kilińskiego pozostaną otwarte.

-na skrzyżowaniach ulicy Zamkowej z ul. Pułaskiego/ul. Kościuszki oraz ul. Zamkowej z ul. Narutowicza/ul.Traugutta będzie możliwy przejazd przez skrzyżowania na wprost.

-postój TAXI z ul. Zamkowej zostanie przeniesiony na ul. Traugutta na wysokości sklepu Bricomarche.

. Dodatkowo od dnia 5 lipca 2021 r. (poniedziałek) otwarte zostaną dla ruchu skrzyżowania:

¾ ul. Łaskiej z ul. Wiejską w Pabianicach;

¾ ul. Łódzkiej z ul. Jana Pawła II w Ksawerowie.

Tymczasowe przystanki autobusowe będą zlokalizowane na ul. Zamkowej/ul. Kilińskiego oraz na ul. Lutomierskiej.

Zakres prac

Wykonawca realizować będzie prace związane z:

-budową kanału deszczowego (kontynuacja);
-rozbiórką , przebudową układu torowo-drogowego;
-przebudową wlotów i wylotów na skrzyżowania dróg poprzecznych z zakresie dowiązania;
-budową peronów tramwajowych i autobusowych;
-rozbiórką i przebudową zjazdów indywidualnych i publicznych;
-budową parkingów;
-budowę drogi rowerowej i ciągów pieszo-rowerowego;
-budową oświetlenia ulicznego i przebudową kolizji elektroenergetycznych i teletechnicznych.;
-budową odwodnienia torowo-drogowego.

Wkrótce otworzą ul. Wiejską, a zamkną Zamkową. Zmiany w komunikacji [MAPKA]