KOMUNIKACJA

Zamykają najstarszą część miasta. Archeolodzy w pełnej gotowości

Zamknięcie wynika z konieczności rozpoczęcia prac przy rozbiórce istniejącego mostu na rzece Dobrzynce oraz wykonania badań archeologicznych.

Wykonawca przebudowy linii tramwajowej  informuje, iż w wyniku postępujących robót budowlanych związanych z przebudową układu torowo – drogowego od 3 listopada 2021 r. (środa) rozpocznie się kolejny etap prac i zamknięte dla ruchu zostaną ulice Stary Rynek i Zamkowa na odcinku od ul. Sobieskiego do ul. Piłsudskiego wraz ze skrzyżowaniami z ulicami Stary Rynek oraz Gdańską. Dopuszczone będą wyłącznie wjazdy docelowe do posesji.

Także 3 listopada na ul. Tadeusza Kościuszki pomiędzy ulicami św. Maksymiliana Marii Kolbego a Marii Skłodowskiej – Curie zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy w celu odciążenia skrzyżowania ul. Kilińskiego i ul. św. Maksymiliana Marii Kolbego.

Rozkopanie najstarszej części miasta może wiązać się z najciekawszymi odkryciami.  – Znajdują się tam stanowiska archeologiczne, oznacza to, że po zdjęciu warstw konstrukcyjnych trzeba będzie pewne miejsca przekopać głębiej, nawet na 3 metry, w ścisłej współpracy ze służbami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków i nadzorem archeologicznym – powiedział Rafał Sąciński, prezes spółki Progreg Infracity, lidera konsorcjum przeprowadzającego remont linii 41.

Po ewentualnym odkryciu fundamentów przy Starym Rynku, elementu konstrukcyjnego ostrokołu przy rzece, starej przeprawy, znaleziska zostaną one zabezpieczone, zinwentaryzowane i zasypane kruszywem.

Dotąd odkryto szczątki naszych przodków i bombę przeciwlotniczą, a kilka dni temu starą drogę.