FAKTY

Zapominalscy kierowcy zasilą budżet powiatu?

Ten obowiązek był dotychczas lekceważony.

Od 1 stycznia 2020 roku wchodzą w życie zmiany w przepisach w prawie o ruchu drogowym – nawet 1000 zł kary zapłaci osoba lub firma, która w ciągu 30 dni nie złoży wniosku o zarejestrowanie lub wyrejestrowanie samochodu (min. 200 zł).

Obecnie właściciel ma tylko obowiązek zawiadomić w ciągu 30 dni starostę o nabyciu lub zbyciu samochodu. Często jest on ignorowany przez kierowców, bo nie było żadnych sankcji.

Po zmianach obowiązkowy termin 30 dni na zgłoszenie będzie liczony od dnia:

  • zakupu nowego pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • zakupu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z rynku wtórnego)
  • dopuszczenia przez organ Służby Celno-Skarbowej do obrotu pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej,
  • sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z innego państwa członkowskiego.

Kary mają być nakładane w drodze decyzji administracyjnej przez starostę, natomiast środki mają stanowić dochód powiatu.

Ponieważ do wejścia nowych przepisów pozostało niewiele czasu, w starostwie są długie kolejki. Aby je rozładować, w najbliższą sobotę (21 grudnia) Wydział Komunikacji i Transportu będzie czynny w godzinach 8-15. Pracuje tylko oddział rejestracji pojazdów.