FAKTY

Zarobiła jako prezes PCM przez 6 miesięcy tyle samo, co przez cały rok

Okazuje się, że po przejściu kontrakt menedżerski można mieć płatny urlop oraz odprawę.

W oświadczeniu majątkowym prezes PCM Agnieszki Owczarek za sześć miesięcy roku 2019 r. wpisała kwotę 163.471, 18 zł. Tymczasem za cały 2018 rok miała niewiele więcej, bo 177.965,45 zł. Przypomnijmy, że w czerwcu ub. roku Agnieszka Owczarek zrezygnowała z funkcji, a rada nadzorcza PCM rezygnację przyjęła, powołując od 1 lipca na stanowisko prezesa PCM Janusza Kazimierczaka. (CZYTAJ TUTAJ)

Tak wysokie zarobki w ciągu pół roku mogą dziwić, ponieważ  w połowie 2017 roku prezydent Grzegorz Mackiewicz podpisał kontrakty menedżerskie z szefami czterech miejskich spółek, w tym z prezes A. Owczarek. Na umowę o pracę mogli pracować tylko do końca czerwca 2017 r. Zmiana wynikała z nowej ustawy „kominowej”. Mediom tłumaczono wtedy, że kontrakty, choć pięcioletnie, będą mogły być rozwiązane w każdej chwili przez obie strony, bez zabezpieczeń wynikających z Kodeksu pracy.  Kontrakt menedżerski jest oparty na zapisach Kodeksu Cywilnego, a  nie – jak umowa o pracę – na Kodeksie pracy. Właśnie z uwagi na te “niedogodności” prezesi miejskich spółek zaczęli co miesiąc zarabiać więcej. Pisaliśmy o tym w tekście pt. “Dobra zmiana w portfelach prezesów”.

Pozytywnym skutkiem dla budżetów samorządów będzie to, że w przypadku odwołania prezesów nie trzeba im będzie płacić niebotycznych odpraw, bo takiego rozwiązania wprowadzane regulacje nie obejmują – powiedział trzy lata temu prezes ZEC Florian Wlaźlak.

Okazuje się jednak, że przejście na kontrakt menedżerski nie oznacza braku płatnych urlopów czy odpraw. I  to nawet w sytuacji, kiedy zrezygnuje się z pracy. Widać to na przykładzie byłej już prezes PCM Agnieszki Owczarek.

Uświadomił nam to Adam Marczak, dyrektor ds. administracyjno – technicznych PCM w odpowiedzi na zadane pytania pisze o ekwiwalencie za niewykorzystany urlop oraz o odprawie: “Kwoty wpisane w oświadczenia majątkowe są prawidłowe. Dochód za 2018r. stanowi kwotę 177.965,47, w tym wynagrodzenie za usługi zarządzania oraz wynagrodzenie za chorobę. Dochód od 01.01.2019r. do 30.06.2019r. stanowi kwotę 163.471,18, w tym wynagrodzenie za usługi zarządzania, ekwiwalent za niewykorzystany urlop oraz odprawa w wysokości trzykrotności wynagrodzenia stałego zgodnie z zapisami §9 umowy na świadczenie usług zarządzania.

 

 

Tagi: