KOMUNIKACJA

Zatrzymają ruch

GDDKiA apeluje o cierpliwość i ostrożność.

W związku z szybkim tempem prac związanym z budową autostrady A1 na odcinku “A” (węzeł Tuszyn – węzeł Piotrków Trybunalski Południe) jutro, a także w ciągu dwóch kolejnych nocy należy spodziewać się kilku – kilkunastominutowych zatrzymań ruchu.

Jutro w między godzinami 7.00 i 19.00 przygotowywane będzie oznakowanie przejazdu tymczasowego przez budowaną autostradę dla dużych maszyn rolniczych w sąsiedztwie drogi gminnej Papieże – Karlin. Zgodnie z deklaracjami wykonawcy przerwy w ruchu (kilka) nie powinny trwać dłużej niż 10 -15 min.

To tymczasowe rozwiązanie przeznaczone jest dla największych maszyn rolniczych, które nie mieszczą się w sąsiednim przejeździe pod budowaną trasą (droga: Kamocin – Brzoza) i będzie funkcjonowało tylko w sezonie prac polowych. W wyznaczonym miejscu pojawią się przy drodze szlabany i kiedy do przejazdu zbliży się maszyna rolnicza, przeszkoleni pracownicy wykonawcy wstrzymają ruch na autostradzie i przepuszczą ją na drugą stronę.

W ciągu kolejnych dwóch nocy (licząc od uruchomienia tego przejazdu), czyli z 20-go na 21-szy i z 21-go na 22-gi maja: prowadzone będą prace przy ustawianiu szalunku kładki dla pieszych przy węźle Piotrków Trybunalski Południe. Przerwy w ruchu powinny być w tym przypadku nie dłuższe niż 10 minut. Każdej nocy takich zatrzymań może być maksymalnie 10. Początek godzina 19.00, zakończenie godzina 6.00.

– Prace prowadzone będą w czasie najmniej uciążliwym dla kierowców, jednak, mimo to, apelujemy o jak zachowanie jak największej ostrożności i uzbrojenie się w cierpliwość – mówi  Maciej Zalewski  z GDDKiA Łódź.