KOMUNIKACJA

Zawieszone przystanki i ruch wahadłowy

Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami.

5 marca (wtorek) rozpoczną się roboty związane z przebudową drogi wojewódzkiej nr 485. Zamknięta dla ruchu zostanie połowa szerokości jezdni na odcinku od skrzyżowania Jutrzkowickiej z ulicami Świetlickiego i Wodną do posesji przy ul. Jutrzkowickiej 84. Ruch będzie się odbywał wahadłowo.

Ponadto zawieszone zostaną przystanki autobusowe w pobliżu posesji przy Jutrzkowickiej 73/74.

Przypomnijmy – przebudowa obejmie 2,3-kilometrowy odcinek pomiędzy Grobelną do granic miasta (o planach przebudowy fragmentu drogi wojewódzkiej 485, przebiegającej przez Pabianice, informowaliśmy w kwietniu ub. roku). Zarząd Dróg Wojewódzkich w połowie marca 2018 wyłonił wykonawcę robót – to konsorcjum firm ERBEDIM i PRDM Piotrków Trybunalski.

W ramach inwestycji na skrzyżowaniu Kilińskiego z Moniuszki (vis a vis budynku Pabian-Med) powstanie rondo. Będzie nowa nawierzchnia jezdni i zatoki autobusowe. Chodnik zostanie przesunięty tak, by obok zmieścić ścieżkę rowerową (docelowym zamysłem jest połączenie jej ze ścieżką na Świetlickiego). Prace obejmą również rozbiórkę mostu i budowę przepustu przez rzekę Pabiankę.

Z kolei na skrzyżowaniu „Grota” Roweckiego z Orlą (przy pływalni miejskiej i cmentarzu) powstaną nowe pasy z sygnalizacją – tak, by upłynnić ruch na jednym z przelotowych fragmentów miasta. Kolejne rondo powstanie u zbiegu Świetlickiego i Jutrzkowickiej.

Podpisana umowa z wykonawcą opiewa na blisko 27 mln zł. Inwestycja ma być gotowa do końca sierpnia 2020 roku.