FAKTY PORADNIK

Zdecydowana większość nie poinformowała o źródłach ciepła. Są kary

Zmieniły się przepisy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz Centralnej Bazy Emisyjności Budynków. Stąd konieczności złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ogrzewania budynków. Za niewywiązanie się z tego obowiązku grozi grzywna.

Deklaracje muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła do 30.06.2022 r. Można to zrobić na dwa sposoby:

1. drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie: www.zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób.

2. w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w UMP, św. Jana 4 pok. 20, tel. 42 22 54 625.

Dotąd złożonych deklaracji 1140 na 8909 budynków (stan na 7.02.2022).

Uwaga, deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych od 1 lipca 2021 roku należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania. W przypadku zmiany źródła ciepła konieczna jest aktualizacja deklaracji w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Niezłożenie deklaracji skutkuje karą grzywny

Niezłożenie deklaracji w terminie może skutkować grzywną w wysokości do 500 zł, która może wzrosnąć nawet do 5000 zł, jeśli sprawa trafi na drogę sądową – poinformował Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Sama deklaracja zawiera tylko podstawowe informacje: zgodnie z ustawą o termomodernizacji deklaracja zawiera informacje od imienia i nazwiska właściciela lub zarządcy budynku, adres nieruchomości, informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu, po numer telefonu i adres e-mail.