FAKTY

Znaczne podwyżki opłat za odbiór i wywóz śmieci

Wzrost opłat za śmieci nieunikniony. Nasi sąsiedzi mają już to za sobą. Mieszkańcy bloków już nie wymigają się od segregacji odpadów.

Choć we wrześniu 2019 roku, kiedy zostały podniesione ceny za wywóz odpadów (od stycznia 16 zł za segregowane, 32 zł za niesegregowane od osoby miesięcznie), prezydent Pabianic opowiadał w Radio Łódź, jak udało mu się osiągnąć tak niską w porównaniu z innymi samorządami stawkę (CZYTAJ TUTAJ).

Ta jest już jednak nie do utrzymania. Podwyżka opłat za odbiór i wywóz odpadów od 1 marca br. jest nieunikniona. Ceny mogą wzrosnąć nawet dwukrotnie. Przeliczając na 4 osoby z danej nieruchomości, miesięcznie z domowego portfela wyparuje nie 64 złote, a 128 zł (zakładając, że dany mieszkaniec obecnie segreguje odpady).

Zmiany w systemie gospodarki odpadami zmieniła nowelizacja ustawy o czystości i porządku w gminach z 6 września ubiegłego roku. Wprowadzono na jej mocy m.in. obowiązek segregacji odpadów (dotychczas była w tym zakresie dowolność) i związane z nim nakładanie kar na osoby niesegregujące, jak również ulgę w wysokości opłat w przypadku posiadania kompostownika.

Nowe regulacje stworzyć mają też możliwość faktycznej weryfikacji segregacji odpadów przez pojedynczych mieszkańców bloków i wieżowców. Worki na śmieci mają być oznaczane. Obecnie, segregacja w budynkach wielorodzinnych to często fikcja, a w przypadku wykrycia nieprawidłowości zachodzi odpowiedzialność zbiorowa wszystkich mieszkańców.

Sytuacja za miedzą

“Niestety, nic na to nie poradzimy, system gospodarki odpadami w Polsce jest generalnie chory”- tak (upraszczając) streścić można zdanie szefów ościennych gmin.  Podwyżki albo już weszły, albo wejdą lada moment. Kompostowanie odpadów bio przez mieszkańców oznacza raptem mniej 5 zł od osoby. W Dobroniu opłaty poszybowały z 10 do 29 zł na osobę w sali miesiąca. Gmina Ksawerów ustaliła drakońską karę za niewywiązanie się z obowiązku segregacji śmieci – aż 112 zł od osoby.

  • Gmina Ksawerów

W Gminie Ksawerów stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny od 1 stycznia wynosi 29,00 zł. miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wynosi 116,00 zł. miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Poprzednio: 23 i 46

  • Gmin Dobroń

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny, wynosi 29,00 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. W sytuacji stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, opłata będzie naliczana z zastosowaniem stawki podwyższonej, tj. 58,00 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Poprzednio: 10, 20 zł.

  • Konstantynów Łódzki

Z projektu uchwały, który zostanie rozpatrzony we wtorek przez radnych Konstantynowa Łódzkiego wynika, że za każdą osobę w gospodarstwie opata miesięczna opłata za wywóz odpadów posegregowanych wynosić będzie 32,20 zł. Jeśli odpady nie będą posegregowane opłata ta zostanie podniesiona do 65 zł za osobę.

Jeszcze: 23,90 i 47,80 zł.

  • Gmina Pabianice

Stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych obowiązujące od 1 kwietnia 2020 r. t 22 zł/osobę/miesiąc

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 44,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku, także tutaj wzrosną opłaty.